Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων | ΤΕΙ Σερρών

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να μελετούν και να επιβλέπουν τη λειτουργία και συντήρηση δομικών έργων ορισμένης δαπάνης.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Τεχνική Γεωλογία, Μαθηματικά Ι, Τεχνική Μηχανική, Τεχνικό Σχέδιο, Φυσική

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μαθηματικά ΙΙ, Αντοχή Υλικών, Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Τοπογραφία, Προγραμματισμός Η/Υ Ι, Σχεδίαση Με Η/Υ Ι

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Εδαφομηχανικη, Στατική Ι, Αριθμητική Ανάλυση, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Οικοδομική, Υδραυλική

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι, Στατική ΙΙ, Κατασκευές Κτιρίων, Οργάνωση Εργοταξίου, Ιστορία Της Τέχνης

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Αρχιτεκτονική, Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ, Κόστος & Προϋπολογισμός Κατασκευών, Σιδηρές Και Ξύλινες Κατασκευές, Τεχνική Νομοθεσία, Πολιτική Οικονομία

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Θεμελιώσεις, Ξένη Γλώσσα (Τεχνική Ορολογία), Δυναμική Των Κατασκευών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιλογή Α, Επιλογή Β

Eπιλογή Α (μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά)
Bασικές αρχές έργων υποδομής, Nομοθεσία περιβάλλοντος, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Ειδική κτιριολογια – ενεργειακός σχεδιασμός – μονώσεις

Επιλογή Β (μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά)
Μηχανική και υδραυλική περιβάλλοντος, Αποτύπωση – παθολογία – αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων, Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων, Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων, Στοιχεία Πολεοδομίας Χωροταξίας, Ποιοτικός Έλεγχος Δομικών Υλικών, Επιλογή Γ, Επιλογή Δ

Επιλογή Γ (μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά)
Ειδικά κεφάλαια στατικής, Αποκατάσταση βλαβών φέροντος οργανισμού, Ειδικές κατασκευές από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα

Επιλογή Δ (μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά)
Σεισμική αποτίμηση με βάση την επίδοση, εφαρμογές τεχνικής γεωλογίας σε δομικά έργα, Σχεδίαση με ηλ. υπολογιστές ΙΙ

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Ασκηση