Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών | ΤΕΙ Σερρών

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του στην μελέτη, συντήρηση και αξιολόγηση των βάσεων δεδομένων αλλά και για τον σχεδιασμό εγκατάστασης προηγμένων πληροφοριακών και δικτυακών εφαρμογών καθώς και για την ασύρματη και ενσύρματη τηλεπικοινωνία.

Προπτυχιακές Σπουδές

 

Εξάμηνο 1ο
Εισαγωγή στην Πληροφορική, Φυσική Ι, Προγραμματισμός Ι, Διοίκηση Επιχ/σεων (ΔΟΝΑ)
Λογισμός Ι- Γραμμική Άλγεβρα, Ξένη Γλώσσα

Εξάμηνο 2ο
Φυσική ΙΙ, Προγραμματισμός ΙΙ, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Λειτουργικά Συστήματα. Ι, Λογισμός ΙΙ
Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική,

Εξάμηνο 3ο
Λειτουργικά Συστήματα. ΙΙ, Θεωρία της Πληροφορίας, Ψηφιακά Κυκλώματα, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Σήματα & Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων Ι

Εξάμηνο 4ο
Δίκτυα Υπολογιστών Ι, Επικοινωνίες Ι, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
Αριθμητικές Μέθοδοι Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αναλογικά Ηλεκτρονικά

Εξάμηνο 5ο
Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών & Μετάδοσης, Οπτικός Προγραμματισμός, Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική (ΔΟΝΑ)
Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα

Εξάμηνο 6ο

ΚΑΤΕΥΘΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Διδακτική (ΔΟΝΑ), Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων, Τεχνολογία Λογισμικού Ι, Γραμμικός Προγραμματισμός και Βελτιστοποίηση, Ασαφή Συστήματα, Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ης κατεύθυνσης

ΚΑΤΕΥΘΥΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Διδακτική (ΔΟΝΑ), Επικοινωνίες ΙΙ, Ασύρματες Επικοινωνίες, Μικροκυματική Τεχνολογία, Σύνθεση Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων, Ραδιοκυματική Τηλεσκόπιση, Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ης κατεύθυνσης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Διδακτική (ΔΟΝΑ), Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα, Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Σχεδίαση Συστημάτων με τη Βοήθεια Υπολογιστή, Βιομηχανική Πληροφορική, Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ης κατεύθυνσης

Εξάμηνο 7ο

ΚΑΤΕΥΘΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Παιδαγωγικά (ΔΟΝΑ), Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
Εξελικτική Υπολογιστική, Μεταγλωττιστές, Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων,
Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ης κατεύθυνσης

ΚΑΤΕΥΘΥΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Παιδαγωγικά (ΔΟΝΑ), Κινητές Επικοινωνίες, Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙΙ, Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών,
Υπολογιστικές Τεχνικές στις Τηλεπικοινωνίες, Προσομοίωση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ης κατεύθυνσης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Παιδαγωγικά (ΔΟΝΑ), Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Προγραμματισμός Συστημάτων σε Πραγματικό Χρόνο, Εισαγωγή στη Ρομποτική, Ευφυής Έλεγχος, Συστήματα Πολυμέσων, Προγραμματισμός Λογικών Ελεγκτών και Ενσωματωμένων Συστημάτων, Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ης κατεύθυνσης

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων του Τμήματος καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς:

α) ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.

β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

Προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη−λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων. Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.

γ) ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ:

Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. Σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν επιπλέον δικαίωμα:

α) Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

β) Απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) Συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.