Τμήμα Μηχανολογίας | ΤΕΙ Χαλκίδας

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τεχνολόγους μηχανικούς ικανούς να ασχολούνται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού μιας δημόσιας ή ιδιωτικής παραγωγικής μονάδας (εργοστάσιο, βιοτεχνία, σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού κ.λ.π.).

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μαθηματικά Ι, Τεχνική Μηχανική Ι, Φυσική Ι, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Χημεία και Τεχνολογία Υλικών
Προαιρετικά μαθήματα

Ξένη Γλώσσα Ι
Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μαθηματικά ΙΙ, Πληροφορική, Τεχνική Μηχανική ΙΙ, Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ, Μηχανολογικό εργαστήριο, Φυσική ΙΙ
Προαιρετικά μαθήματα
Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Στοιχεία Μηχανών Ι, Αριθμητική Ανάλυση, Θερμοδυναμική, Σχεδίαση με Η/Υ, Μηχανική Ρευστών, Θερμοδυναμική, Στοιχεία Μηχανών Ι, Ασφάλεια εργασίας και τεχνική νομοθεσία
Προαιρετικά μαθήματα
Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ, Υδροδυναμικές Μηχανές, Μηχανουργική Τεχνολογία, Μετάδοση Θερμότητας

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μεταλλικές Κατασκευές, Ηλεκτροτεχνία
Μάθημα Υπoχρεωτικής Επιλογής
Εγκαταστάσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης – Αερίων

Κατασκευαστικός Τομέας
Μαθήματα Υπoχρεωτικής Επιλογής
Ανυψωτικές – Μεταφορικές Μηχανές, Διοίκηση Παραγωγής
Κατ’επιλογήν (ένα από τα παρακάτω μαθήματα)
Πεπερασμένα Στοιχεία, Τεχνολογία Συγκολλήσεων, Μηχανική Θραύσεων

Ενεργειακός Τομέας
Μαθήματα Υπoχρεωτικής Επιλογής
Υδροδυναμικές Μηχανές ΙΙ, Τεχνολογία Ψύξης
Κατ’επιλογήν (ένα από τα παρακάτω μαθήματα)
Καύση – Καύσιμα – Λιπαντικά, Τεχνολογία Νερού και Αφαλάτωσης, Υπολογιστική Ρευστομηχανική – Αεριοδυναμική

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ποιοτικός Έλεγχος – Διασφάλιση Ποιότητας, Ατμοστρόβιλοι – Ατμολέβητες Ι, Ηλεκτρικές Μηχανές

Κατασκευαστικός Τομέας
Μάθημα Υπoχρεωτικής Επιλογής
Εργαλειομηχανές
Κατ’επιλογήν ένα από τα παρακάτω μαθήματα
Εμβιομηχανική, Θεωρία Μηχανών & Μηχανισμών, Ανάλυση Κατασκευών

Ενεργειακός Τομέας
Μάθημα Υπoχρεωτικής Επιλογής
Τεχνολογία Κλιματισμού – Θερμάνσεων
Κατ’επιλογήν ένα από τα παρακάτω μαθήματα
Ειδ.Κεφ.Θερμοδυναμικής – Μετάδοσης Θερμότητας, Ενεργειακές Εγκαταστάσεις, Υπολογιστικές μέθοδοι φαινομένων μεταφοράς

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Οικονομοτεχνική Ανάλυση, Τεχνική Ορολογία, ΣΑΕ – Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί,
Μαθήματα Υπoχρεωτικής Επιλογής
Προστασία Περιβάλλοντος, Δεοντολογία Επαγγέλματος

Κατασκευαστικός Τομέας
Μάθημα Υπoχρεωτικής Επιλογής
Σχεδιασμός Κατασκευών
Κατ’επιλογήν ένα από τα παρακάτω
Τεχνολογία Ρομποτικής, CAD – CAM – CAE
Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα

Ενεργειακός Τομέας
Μαθήματα Υπoχρεωτικής Επιλογής
Ατμοστρόβιλοι, Ατμολέβητες ΙΙ
Κατ’επιλογήν ένα από τα παρακάτω
Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας, ΜΕΚ ΙΙ, Αεριοστρόβιλοι

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία