Τμήμα Μηχανολογίας | ΤΕΙ Σερρών

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τεχνολόγους μηχανικούς ικανούς να ασχολούνται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού μιας δημόσιας ή ιδιωτικής παραγωγικής μονάδας (εργοστάσιο, βιοτεχνία, σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού κ.λ.π.).

Προπτυχιακές Σπουδές

 

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά Ι, Πιθανότητες & Στατιστική, Γενική Χημεία, Εισαγωγή Στους Η/Υ Και Στον Προγραμματισμό, Φυσική Ι, Μηχανολογικό Σχέδιο

Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά II, Φυσική II, Μηχανική Ι, Προγραμματισμός Η/Υ, Μηχανολογικό Σχέδιο II, Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Οργάνωση Παραγωγής

Εξάμηνο 3ο
Υπολογιστικές Μέθοδοι, Μηχανική II, Σχεδίαση Με Η/Υ, Εισαγωγή Στην Επιστήμη Των Υλικών, Θερμοδυναμική, Στοιχεία Οικονομίας

Εξάμηνο 4ο
Δυναμική & Ταλαντώσεις, Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών, Στοιχεία Μηχανών Ι, Ηλεκτροτεχνία
Τεχνική Ορολογία Σε Ξένη Γλώσσα, Μηχανική Ρευστών Ι

Εξάμηνο 5ο
Μηχανική Ρευστών II, Στοιχεία Μηχανών II, Ηλεκτρικές Μηχανές, Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι, Ασφάλεια Εργασίας & Προστασία Περιβάλλοντος, Τεχνική Νομοθεσία

Εξάμηνο 6ο
Μετάδοση Θερμότητας, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, Μηχανολογικό Εργαστήριο ΙΙ, Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός Ι, Υδροδυναμικές Μηχανές, Μέθοδοι Υπολογισμού Κατασκευών Με Η/Υ, Μεταλλικές Κατασκευές, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Εξάμηνο 7ο
Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, Ατμοστρόβιλοι & Ατμολέβητες, Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός ΙI, Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Εργαλειομηχανές, Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές, Σχεδιασμός Κατασκευών, Ποιοτικός Έλεγχος, Μηχανικές Διαμορφώσεις & Τριβολογία, Τεχνική Συγκολλήσεων

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική Εργασία, Πτυχιακή Άσκηση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.