Τμήμα Γραφιστικής | ΤΕΙ Σερρών

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Το Τμήμα Γραφιστικής έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των σπουδαστών στις επιστήμες που μελετούν την ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών, και την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες αυτές μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα και την εμπειρική εφαρμογή. Το περιεχόμενο σπουδών του νέου Τμήματος Γραφιστικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας και της πρακτικής της γραφιστικής επιστήμης. Η σύγχρονη γραφιστική επιστήμη συνδυάζει την καλλιτεχνική παιδεία με την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των εξειδικευμένων γραφιστικών προγραμμάτων και των πολυμέσων. Σήμερα το εφαρμοσμένο καλλιτεχνικό έργο κάθε γραφιστικής εφαρμογής επεξεργάζεται στο εργαστήριο, ενώ το αποτέλεσμά του παρουσιάζεται και εκτυπώνεται πάνω πολλά υλικά όπως χαρτί, ξύλο, πανί, μέταλλο ή διανέμεται ηλεκτρονικά σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα η τεχνολογία των πολυμέσων προεκτείνει την γραφιστική σε τελείως νέους εικαστικούς τομείς που συνδυάζουν τις γραφικές τέχνες, την φωτογραφία, την ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας, το κινούμενο σχέδιο, το τρισδιάστατο κινούμενο σχέδιο, την διαφήμιση μέχρι και την σχεδίαση ενός βιομηχανικού αντικειμένου στον τρισδιάστατο χώρο.

Προπτυχιακές Σπουδές

Μαθήματα Α εξαμήνου
1. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι
2. ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι
3. ΧΡΩΜΑ
4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι
5. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ Ι

Μαθήματα Β έως Ζ εξαμήνων σπουδών
1. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
2. ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
3. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ
4. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ
5. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
7. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ
8. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
9. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
10. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
11. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
12. ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
13. ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ
14. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ
15. ΠΟΛΥΜΕΣΑ
16. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
17. ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.