Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μικροοικονομική, Γενικά Μαθηματικά, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου
Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μακροοικονομική, Οικονομικά Μαθηματικά, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ, Εφαρμογές Η/Υ στη Διοίκηση, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχ/σεων Ι, Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Στατιστική Επιχ/σεων, Οικονομική της Διοίκησης, Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχ/σεων ΙΙ, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Επιχειρησιακή Έρευνα, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
Κατ’επιλογή ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Διεθνείς Οργανισμοί & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, Ελληνική Οικονομία & Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική, Επιχείρηση – Κοινωνία – Περιβάλλον, Λογιστική Εταιρειών

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων, Προγραμματισμός Δράσης Επιχ/σεων, Δημόσιες Σχέσεις
Λογιστική Κόστους, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Κατ’επιλογή ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχ/σεων, Διαχείριση Κινδύνου, Βιομηχανική Οικονομική, Συστήματα Εφοδιασμού & Διανομής, Οικονομικές Μελέτες

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Ξένη Γλώσσα (Ορολογία), Διοίκηση Marketing, Εμπορικό Δίκαιο & Δίκαιο Ανταγωνισμού, Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, Εργασιακές Σχέσεις
Κατ’επιλογή ένα (1) από τα παρακάτω:
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Θεσμοί, Στρατηγική της Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητα & Οικονομικό Περιβάλλον, Διεθνές Management

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Στρατηγικός Σχεδιασμός & Πολιτική Επιχ/σεων, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Κατ’επιλογή ένα (1) από τα παρακάτω:
Internet – Πολυμέσα, Έρευνα Marketing, Διοίκηση Έργων, Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων
Ειδικά Θέματα Διοίκησης & Ανάπτυξης Προσωπικού

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως απασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της διαχείρισης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Ειδικότερα μπορούν να ασχοληθούν:

  • Σαν διευθυντικά στελέχη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Σαν στελέχη σε μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Σαν στελέχη στις επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Απασχολούνται ακόμα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορύν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.