Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ Σερρών

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση στελεχών στα γνωστικά αντικείμενα της Οργάνωσης, Διοίκησης και Διαχείρισης Επιχειρήσεων, με τις εφαρμογές τους στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά, Γενική Λογιστική, Οικονομικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διοίκηση, Πολιτική Οικονομία, Ξένη Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 2ο
Εφαρμοσμένη Οικονομική, Στατιστική, Αρχές Αστικού Δικαίου, Αναλυτική Λογιστική, Εφαρμογές Τηλεματικής στη Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 3ο
Οργάνωση Επιχειρήσεων, Εμπορικό Δίκαιο, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Ειδική Στατιστική, Εφοδιαστική (Logistics), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

Εξάμηνο 4ο
Χρηματοοικονομική, Εργατικό Δίκαιο, Οικονομική της Διοίκησης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ξένη Γλώσσα IV, Κατ’ επιλογή μαθήματα

Εξάμηνο 5ο
Διοίκηση Προσωπικού, Ποσοτικές Μέθοδοι Οργάνωσης & Διοίκησης, Διοίκηση Διεθνών Συναλλαγών, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Ξένη Γλώσσα V, Διοικητική Λογιστική, Κατ’ επιλογή μαθήματα

Εξάμηνο 6ο
Ευρωπαϊκή Ένωση & Επιχειρήσεις, Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Δημόσια Διοίκηση & Διοικητικό Δίκαιο, Ξένη Γλώσσα VI, Κατ’ επιλογή μαθήματα

Εξάμηνο 7ο
Διοικητική Δεοντολογία, Δημόσιες Σχέσεις, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Ψυχολογία Επιχειρήσεων, Προσομοιωτική Εργασία, Κατ’ επιλογή μαθήματα

Εξάμηνο 8ο
Υποχρεωτική πρακτική άσκηση στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εισαγωγή στη Διαφήμιση, Τεχνολογίες Γραφείου, Δημογραφία, Οικονομική Γεωγραφία, Κοινωνιολογία, Διοίκηση Πωλήσεων, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εμπορικά Σήματα, Διεθνείς Εμπορικοί Οργανισμοί, Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο, Διοίκηση Χαρτοφυλακίου, Διεθνές Marketing

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ηλεκτρονικά Δίκτυα, Δεοντολογία της Διοίκησης, Τεχνολογίες Γραφείου, Διοίκηση Καινοτομίας, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Διοίκηση Πωλήσεων, Δημογραφία, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διοίκηση Τεχνολογίας, Διοίκηση Χαρτοφυλακίου, Εργασιακές Σχέσεις, Εσωτερική ελεγκτική, Διεθνές Marketing

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διοίκηση ΟΤΑ, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Τεχνολογίες Γραφείου, Marketing μη Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων, Δημογραφία, Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης, Κοινωνιολογία, Λογιστική μη Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων, Διαφήμιση μη Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Εργασιακές Σχέσεις, Δημο-συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Φορολογία μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, Νομοθεσία μη κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.