Τμήμα Αυτοματισμού | ΤΕΙ Χαλκίδας

Από neolaia.gr Team 18 Ιουνίου 2011

Το πρόγραμμα και το περίγραμμα των μαθημάτων του Τμήματος Αυτοματισμού προσφέρουν στους σπουδαστές υψηλό θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, ικανό να τους κάνει ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και να τους προσφέρει σφαιρική και πληρέστερη γνώση του κλάδου του Αυτοματισμού.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, Γραμμική Άλγεβρα, Φυσική Ι, Δομημένος Προγραμματισμός Η/Υ, Σχεδίαση Συνδυαστικών Λογικών Συστημάτων

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Φυσική ΙΙ, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός H/Y, Σχεδίαση Ακολουθιακών Λογικών Συστημάτων, Σήματα και Συστήματα, Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Πιθανότητες και Στατιστική, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο,
Δίκτυα Η-Υ, Αρχιτεκτονική Η/Υ, Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Ψηφιακός Έλεγχος, Αυτοματισμοί με PLC και Μικροελεγκτές, Επιστήμη και Άνθρωπος
Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ή Ποιοτικός Έλεγχος, Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με χρήση Υπολογιστή ή Μηχανουργικές Κατεργασίες

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Βιομηχανικός Έλεγχος, Έλεγχος Ηλεκτρικών Κινητήρων, Βέλτιστος Έλεγχος, Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας
Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής
Δομές και Βάσεις Δεδομένων ή Συστήματα Συλλογής Δεδομένων, Φυσικοχημικές Διεργασίες ή Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Εισαγωγή στην Ρομποτική, Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών, Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοματισμού, Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής
Νευρωνικά Δίκτυα και Ασαφής Λογική ή Τεχνολογία Λογισμικού, Σχεδίαση με χρήση υπολογιστή (CAD) και Δίκτυα Παραγωγής (CAM) ή Ασφάλεια Πληροφορίας και Κρυπτογραφία

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Κατανεμημένα Συστήματα Έλεγχου, Τεχνοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων
Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής
Έλεγχος και Προγραμματισμός Ρομπότ ή Στοχαστικός Έλεγχος, Ευφυής Έλεγχος ή Συστήματα Ελέγχου για Καθοδήγηση και Πλοήγηση, Έλεγχος Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων ή Μηχατρονική

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Ο Στόχος του Τμήματος Αυτοματισμού είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, δεοντολογία και συνείδηση του κλάδου έτσι ώστε να είναι περιζήτητοι στην αγορά και να συνεισφέρουν θετικά και με αυτοπεποίθηση στην ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών μονάδων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν στη Σχεδίαση Αυτοματισμών (με ιδιαίτερη έμφαση στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς και τον Έλεγχο με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης) θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ή και επιχειρηματίες στους ακόλουθους τομείς:

 • Βελτίωση της απόδοσης Βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων (αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, απαλλαγή των ανθρώπων από επικίνδυνες και κοπιαστικές εργασίες)
 • Έλεγχος οχημάτων και κυκλοφορίας (Ναυτιλία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, Ασφαλής και άνετη πορεία, αποφυγή ατυχημάτων, μείωση χρόνου διαδρομής, οικονομία ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα)
 • Αυτόματα Συστήματα διαχείρισης κτιρίων (Έξυπνα κτίρια, Ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και φωτεινότητας, Εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος συσκευών)
 • Ιατρικοί Αυτοματισμοί
 • Ποιοτικός Έλεγχος, Συντήρηση Εξοπλισμού και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Τεχνολογικές Υπηρεσίες (Σύμβούλοι Επιχειρήσεων και Διαχειριστές Έργων)
 • Πληροφορικά συστήματα για λήψη αποφάσεων (Πληροφορικά Συστήματα Εξόρυξης)
 • Δεδομένων για Μάρκετινγκ και Προώθηση Προϊόντων (Data Mining Information Systems for Database Marketing – Data Segmentation – Data Analysis`
 • Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας, Logistics)
 • Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων (Security and Access Control Systems)
 • Εκπαίδευση, Έρευνα και μεταφορά Τεχνογνωσίας
 • Βιομηχανικά Δίκτυα και Δίκτυα Πραγματικού Χρόνου
 • Εποπτεία και έλεγχος διαχείρισης φυσικών πόρων (βιολογικοί καθαρισμοί, απόβλητα, επικίνδυνα φορτία, αέριοι ρύποι)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.