Δωρεάν Εφαρμογή Διαχείρισης Οργανογράμματος

Από neolaia.gr Team 2 Μαρτίου 2011

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, στο πλαίσιο των δράσεων της για ανάπτυξη και προώθηση έργων ΕΛ/ΛΑΚ, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η εφαρμογή για τη διαχείριση του οργανογράμματος μιας εταιρίας, οργανισμού ή δημόσιας υπηρεσίας. Η εφαρμογή του οργανογράμματος βοηθά στο να καταγραφεί η διοικητική οργάνωση, και να αναπαρασταθεί με γραφικό τρόπο ως διάγραμμα. Μία τέτοια εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να αποτυπώσει όλες τις πιθανές δομές διοικητικής οργάνωσης. Υπάρχουσες υλοποιήσεις περιορίζονται στη μοντελοποίηση και καταγραφή της ιεραρχικής οργάνωσης. Αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε το οργανόγραμμα στην εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων των ανοιχτών λογισμικών Open Office/ Libre Office (Calc) για να εκμεταλλευτούμε τη δύναμή του στην αναπαράσταση στοιχείων μέσα από τα κελιά των φύλλων εργασίας. Οι βασικές λειτουργίες που προσφέρει η εφαρμογή είναι:

· Εισαγωγή μέσω φόρμας των διοικητικών μονάδων (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία, κλπ) του οργανισμού .

· Εισαγωγή στοιχείων εργαζομένων(Ον/μο, Στοιχεία Επικοινωνίας, Αρμοδιότητες, Σχέση Εργασίας) στο αντίστοιχο τμήμα.

· Εισαγωγή πληροφορίας για τη θέση του εργαζομένου στο αντίστοιχο τμήμα / ομάδα εργασίας

· Δυνατότητα εξαγωγής του περιεχόμενου σε pdf και σε οπτικό διάγραμμα (οργανόγραμμα).

· Εισαγωγή διοικητικών μονάδων/εργαζομένων (οντότητες) μέσω ειδικών διεπαφών [κουμπιά, αναδυόμενο μενού συνάφειας (context menu)].

· Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον στοιχείων.

· Δυναμική αναδιάρθρωση του οργανογράμματος με το ποντίκι (drag-n-drop οντοτήτων).

· Δυνατότητα τροποποίησης της εμφάνισης των στοιχείων του οργανογράμματος.

Η εφαρμογή καθώς και αναλυτικός οδηγός εγκατάστασης και χρήσης είναι διαθέσιμα στο δικτυακό χώρο της ΕΕΛ/ΛΑΚ στην αντίστοιχη σελίδα που έχει δημιουργηθεί για την εφαρμογή (go.eellak.gr/organogramma) και είναι ελεύθερη για διανομή και χρήση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο καθώς διατίθεται με την άδεια χρήσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης European Union Public Licence (osor.eu/eupl), η οποία εξασφαλίζει την ελεύθερη αντιγραφή, χρήση και τροποποίησή της από οποιονδήποτε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ