Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η ανάδειξη στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να διευθύνουν και να ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητες τους ώστε να διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της τουριστικής επιχείρησης και να εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Αρχές Οικονομικής Ι, Οικονομικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στους Η/Υ, Εισαγωγή στον Τουρισμό, Εισαγωγή στην Επαγγελματική Μαγειρική, Στατιστική Επιχειρήσεων, Στοιχεία Εργατικού Δικαίου, Μπαρ-Ποτά-Οινολογία

Εξάμηνο 2ο
Αρχές Οικονομικής ΙΙ, Μαζική Παραγωγή Φαγητών, Αρχές Γενικής Λογιστικής, Υπηρεσία Ορόφων, Τιμολόγηση-Έλεγχος, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Αγγλικά Ι, Γαλλικά Ι ή Ιταλικά Ι ή Γερμανικά Ι

Εξάμηνο 3ο
Τουριστική Οικονομία, Τεχνική Εστιατορίου, Αρχές Λογιστικής Εταιρειών, Επιχ. Επικ. Τουρ. Επιχειρήσεων, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Αγγλικά ΙΙ, Γαλλικά ΙΙ ή Ιταλικά ΙΙ ή Γερμανικά ΙΙ

Εξάμηνο 4ο
Αρχές Τουριστικού Μάρκετινγκ, Τουριστική Ψυχολογία, Υπηρεσία Υποδοχής, Διοίκηση Προσωπικού Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εμπ/σία – Προμήθειες, Εργασιακές Σχέσεις, Αγγλικά ΙΙΙ, Γαλλικά ΙΙΙ ή Ιταλικά ΙΙΙ ή Γερμανικά ΙΙΙ

Εξάμηνο 5ο
Τήρηση Λογαριασμών Πελατών, Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Αρχιτεκτονική – Εξοπλισμός Ξενοδοχείων, Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ, Τουριστική Νομοθεσία, Τουριστική Γεωγραφία Ελλάδος, Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία, Αγγλικά ΙV, Γαλλικά ΙV ή Ιταλικά ΙV ή Γερμανικά ΙV

Εξάμηνο 6ο
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τουριστική Κοινωνιολογία, Οργάνωση Συνεδριακών Εκδηλώσεων, Προγραμματισμός Εκτέλεσης Ταξιδίων, Ψυχαγωγία – άθληση πελατών, Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με Η/Υ, Ταξιδιωτικοί Οδηγοί, Αγγλικά V, Γαλλικά V ή Ιταλικά V ή Γερμανικά V

Εξάμηνο 7ο
Τουριστική Πολιτική, Τουριστική Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων, Στοιχεία Κοστολόγησης, Συστήματα Κρατήσεων με Η/Υ, Αεροπορικοί Ναύλοι – Έκδοση Εισιτηρίων, Συντήρηση Έλεγχος Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων, Σύνθεση Τουριστικού Πακέτου, Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Προαιρετικά Μαθήματα:
Κρήτη 4000 Χρόνια, Διατροφή και Υγεία, Τουρισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τουρισμός και Οικολογία, Ευρωπαϊκή Πολιτική, Στοιχεία Πολεοδομίας, Θεωρητικά Μοντέλα Παιδείας, Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (Δ΄ εξ.), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.