Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να προετοιμάζει τους σπουδαστές του, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν θέματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών και κατασκευών, εξοπλισμού και λειτουργίας θερμοκηπίων, τυποποίησης και βελτίωσης γεωργικών προϊόντων καθώς και βελτίωσης της καλλιέργειας ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Φυσική, Γεωργική Χημεία, Βιομαθηματικά, Κυτταρολογία-Μορφολογία Φυτών, Χρήση Η/Υ, Αγρομετεωρολογία

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Φυσιολογία Φυτών, Εδαφολογία, Γεωργική Οικονομία, Γενετική, Εφαρμογές Πληροφορικής, Συστηματική Βοτανική-Ζιζανιολογία

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Θερμοκηπιακές κατασκευές & εξοπλισμοί, Γεωργική Μηχανολογία, Φυτοπαθολογία, Λιπασματολογία, Εφαρμοσμένη Φυσιολογία

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Γενική Λαχανοκομία, Αρδεύσεις – Στραγγίσεις, Ζωικοί Εχθροί Καλλιεργειών, Καλλωπιστικά φυτά Εξωτ/κών χώρων Ι, Δρεπτά Aνθη Ι

Επιλογής υποχρεωτικά (1): Κοινή Αγροτική Πολιτική, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Σχεδιασμός & Διαχείριση Κήπων & Πάρκων, Μέθοδοι Φυτοπροστασίας – Γεωργική Φαρμακολογία, Οικολογία, Ειδική Λαχανοκομία Ι, Οργάνωση & Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων

Επιλογής υποχρεωτικά (1): Χουμοποίηση Οργανικών Υπολειμμάτων, Καλλωπιστικά φυτά Εξωτερικών χώρων ΙΙ

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Φυτά Εσωτερικών χώρων, Ειδική Λαχανοκομία ΙΙ, Ειδική Φυτοπροστασία

Επιλογής υποχρεωτικά (2): Οργάνωση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων, Δενδροκομία-Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας, Εφαρμογές Φυτοπροστασίας, Φυλλοδιαγνωστική, Βιολογική Γεωργία, Μελέτες Περιπτώσεων Αρχιτεκτονικής Κήπων

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Βιοτεχνολογία, Μετασυλλεκτική Φυσιολογία & Τεχνολογία, Γενετική Βελτίωση Φυτών, Σεμινάριο

Και δύο από τα επιλογής υποχρεωτικά:
Διαχείριση Εδαφών, Μελέτες Περιπτώσεων Λαχανοκομικών Καλλιεργειών, Φυτοπροστασία στη Βιολογική Γεωργία, Καλλιέργειες εκτός εδάφους, Αειφόρος Ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση στο Επάγγελμα (‘Eξι μήνες σε φορείς και εταιρείες υποστήριξης του Γεωργικού Τομέα, Ερευνητικά Ιδρύματα και Υπηρεσίες), Πτυχιακή Μελέτη (Πειραματική εργασία, μεταφορά τεχνογνωσίας, βιβλιογραφική ανασκόπηση και σύνθεση, μελέτη προβλημάτων πράξης).

Έρευνα

H σχολή αναπτύσσει αμοιβαίες σχέσεις με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και συνεργάζεται με άλλα Eκπαιδευτικά Iδρύματα της Eλλάδας και του εξωτερικού, ενημερώνει την κοινή γνώμη για τα επιτεύγματά της και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα. Στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, θερμοκήπια και στο αγρόκτημα της Σχολής διεξάγονται προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς :

  • φυτοπροστασίας,
  • λαχανοκομίας και ανθοκομίας,
  • αμπελουργίας,
  • θρέψης φυτών και υποστρώματων,
  • γενετικής βελτίωσης,
  • μετασυλλεκτικής μεταχείρισης και
  • Βιοχημείας και βιοτεχνολογίας φυτών.

με εθνική και Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και συνεργασίες με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης. Στα ερευνητικά προγράμματα συμμετέχουν οι σπουδαστές κατά την εκπόνηση της πτυχιακής τους μελέτης.

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι της Σχολής εργάζονται στην παραγωγή, τη διακίνηση γεωργικών εφοδίων και την υποστήριξη καλλιεργητών, σε δημόσιες υπηρεσίες και ερευνητικούς φορείς. Σημαντικό ποσοστό αποφοίτων συνεχίζει την εκπαίδευση του με μεταπτυχιακές σπουδές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.