Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να μελετούν και να επιβλέπουν τη λειτουργία και συντήρηση δομικών έργων ορισμένης δαπάνης.

Προπτυχιακές Σπουδές

 

Εξάμηνο 1ο
Mαθηματικά I, Γενική Φυσική, Γενική Φυσική (Εργαστήριο), Χημική Τεχνολογία, Χημική Tεχνολογία (Εργαστήριο), Τεχνική Γεωλογία, Τεχνική Γεωλογία (Εργαστήριο), Τεχνικό Σχέδιο, Mηχανική I

Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά 2, Ειδικά Θέματα Φυσικής, Οικοδομικό-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Μηχανική 2, Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Επαγγελματική Δεοντολογία

Εξάμηνο 3ο
Ξένη Γλώσσα-Τεχνική Ορολογία, Στατική 1, Αρχιτεκτονικές Λεπτομέρειες, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Προγραμματισμός Η/Υ 1, Αντοχή Υλικών

Εξάμηνο 4ο
Στατική 2, Αρχιτεκτονική, Προγραμματισμός Η/Υ 2, Τοπογραφία, Τεχνική Νομοθεσία, Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 5ο
Κατασκευές Οπλ. Σκυροδέματος 1, Εδαφομηχανική, Υδραυλική, Οργάνωση Εργοταξίου, Κόστος & Προϋπολογισμός, Σιδηρές & Ξύλινες Κατασκευές

Εξάμηνο 6ο
Κατασκευές Οπλ. Σκυροδέματ. 2, Θεμελιώσεις, Πολιτική Οικονομία, Κατασκευές Κτιρίων 1, Κτιριοδομικά Θέμτα Ανακαινίσεων, Ανάλυση Περιβάλλοντος

Εξάμηνο 7o
Ηλεκτρομηχανικές Εγκαταστάσεις, Παραδοσιακά Κτίρια, Κατασκευές Κτιρίων 2, Ειδικά θέματα Τοπογ. σε Ανακαικ., Ειδικά Θέματα Τοπογ. στο Περιβάλ, Στατικά Θέματα Ανακαινίσεων, Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Εξάμηνο 8o
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Από τα τηρούμενα αρχεία στο τμήμα όσον αφορά την πρακτική άσκηση των σπουδαστών παρατηρούνται τα εξής:

Οι σπουδαστές πραγματοποιούν κατά το μέγιστο ποσοστό στον ιδιωτικό τομέα την πρακτική τους άσκηση (90%) και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά πολύ μικρό ποσοστό (10%).

Τα αιτήματα ιδιωτών προς το τμήμα για απασχόληση σπουδαστών για πρακτική άσκηση δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου, ενώ δεν υπάρχει παρά ελάχιστο ενδιαφέρον από τους σπουδαστές για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε δημόσιους φορείς, οι ανακοινώσεις των οποίων προς το τμήμα συνήθως δεν καλύπτονται.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική έρευνα αγοράς μπορεί να οδηγηθεί κανείς σε συμπεράσματα σχετικά με το ποιοτικό επίπεδο απασχόλησης των πτυχιούχων του τμήματος προσεγγιστικά βασιζόμενος στα στατιστικά στοιχεία του Γραφείου Διασύνδεσης και στα δεδομένα σχετικά με την πρακτική άσκηση των σπουδαστών. Τέτοια συμπεράσματα είναι:

– Υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

– Στον ιδιωτικό τομέα οι σπουδαστές κατά την πρακτική τους απασχολούνται ή σε μελετητικά γραφεία κυρίως οικοδομικών έργων ή σε εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, όπου με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με τις σπουδές τους ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών. Έχει παρατηρηθεί ότι ένα αξιόλογο ποσοστό των σπουδαστών συνεχίζουν να εργάζονται και μετά το πέρας των σπουδών τους στις επιχειρήσεις όπου πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση.

– Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οι σπουδαστές απασχολούνται για πρακτική άσκηση ή σαν απόφοιτοι κυρίως σε Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων (ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ), στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού κ.α., καθώς επίσης σε υπηρεσίες Τραπεζών και άλλων οργανισμών (ΟΤΕ κ.λ.π.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.