Τμήμα Νοσηλευτικής | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την εποπτεία, τον έλεγχο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας καθώς και στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και της αποκατάστασης της υγείας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Νοσηλευτική A1 Eισαγ., Νοσηλευτική Α1 Εργ., Ανατομία Ι, Ανατομία Ι Εργ., Βιοχημεία, Βιοχημεία Εργ., Υγιεινή Ι, Κοινωνιολογία, Μικροβιολογία, Μικροβιολογία, Ψυχολογία, Φυσιολογία Ι, Φυσιολογία Ι Εργ., Βιομετρία , Φαρμακολογία Ι

Εξάμηνο 2ο
Νοσηλευτική Β1 Ρόλος, Νοσηλευτική Β1 Εργ., Νοσηλευτική Β2 Βασ. Αρχ., Νοσηλευτική Β2 Εργ., Ανατομία ΙΙ, Ανατομία ΙΙ Εργ., Φυσιολογία ΙΙ, Φυσιολογία ΙΙ Εργ., Υγιεινή ΙΙ, Εξελικτική Ψυχολογία, Γενετική, Πληροφορική, Πληροφορική Εργ., Επιδημιολογία

Εξάμηνο 3ο
Νοσ/κή Γ2 Παθολ.Χειρ., Νοσ/κή Γ2 Εργ., Νοσ/κή Γ1 Δεοντολογία, Νοσολογία Ι, Χειρουργική Ι, Παθολογική Φυσιολογία, Ξένη Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 4ο
Νοσ/κή Δ1, Νοσ/κή Δ1 Εργ., Πρώτες Βοήθειες , Πρώτες Βοήθειες Εργ., Νοσολογία ΙΙ, Χειρουργική ΙΙ, Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 5ο
Νοσ/κή Ε1 Μαιευτική – Παιδιατρική – Δερματολ., Νοσ/κή Ε1 Μαιευτική – Παιδιατρ. – Δερματ. Εργ., Παιδιατρική, Μαιευτική – Γυναικολογία, Διαιτητική – Διατροφή, Ξένη Γλώσσα IΙΙ, Ορθοπεδική – Τραυματιολ., Φαρμακολογία ΙΙ

Εξάμηνο 6ο
Νοσηλευτική ΣΤ1 Ψυχ. Υγείας – Νευρολογική, Νοσηλευτική ΣΤ1 Ψυχ.Υγείας Νευρολογ.Εργ., Νοσηλευτική ΣΤ2 Γηριατρ., Νοσηλευτική ΣΤ2 Γηρ. Εργ., Νοσ/κή ΣΤ3 Νοσηλ. Έρευνα, Νοσ/κή ΣΤ4 Μέθ. Διδασκ., Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία Εργ., Οικονομία της Υγείας, Γεροντολογία-Γηριατρική, Ψυχιατρική-Νευρολογία, Ξένη Γλώσσα IV

Εξάμηνο 7ο
Νοσ/κή Ζ1 Νομοθεσία στη Νοσ/κή, Νοσ/κή Ζ2 Κοινοτική Νοσ/κή, Νοσ/κή Ζ2 Εργ., Νοσ/κή Ζ3 Σεμινάριο, Νοσ/κή Ζ4 Νοσ/κή Διοίκηση, Νοσ/κή Ζ5 Αγωγή Υγείας, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, άσκηση στο Επάγγελμα

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι Νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη Νοσηλευτικών μονάδων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής Νοσηλευτικών φροντίδων.

Οι τομείς απασχόλησης των Νοσηλευτών – τριών στη χώρα μας

  • Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας
  • Δευτεροβάθμια φροντίδα Υγείας
  • Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
  • Ιδρύματα Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Εκπαίδευση
  • Ιδιωτικοί φορείς Υγείας
  • Οργανισμοί και Επιχειρήσεις με Νοσηλευτικές υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.