Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς) να συμβάλλουν στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόνοιας και στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1o
Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Κοινωνική Πολιτική, Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας / Πληροφορική Ι, Δίκαιο

Εξάμηνο 2o
Επικοινωνία και Συνέντευξη στην Κοινωνική Εργασία, Κοινωνιολογία των Θεσμών, Κλινική Ψυχολογία, Οικογενειακή Πολιτική, Πολιτική Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας, Πληροφορική ΙΙ

Εξάμηνο 3o
Θεωρία – Δεοντολογία Γενικής Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνική Πολιτική για Eυάλωτες Oμάδες, Ψυχοπαθολογία Eνηλίκων & Παιδιών-Εφήβων, ΚΕΟ/Μέσα Προγράμματος, Παραπτ/κότητα – Πρόληψη – Αντιμετώπιση

Εξάμηνο 4o
Στατιστική, Μεθοδολογία Γενικής Κοιν. Εργασίας, Κοινοτική Εργασία, Πρακτική Άσκηση – Εποπτεία Ι, Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια

Εξάμηνο 5o
Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία, Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας, Κοινοτική Εργασία & Μεθοδοι Παρέμβασης, Οργάνωση & Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πρακτική ‘Ασκηση – Εποπτεία ΙΙ, Κλινική Κοινωνική Εργασία

Εξάμηνο 6o
Εκτίμηση Αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός, Πρακτική ‘Ασκηση -Εποπτεία ΙΙΙ, Ποιοτική Κοινωνική Ερευνα

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Τοπική Αυτ/ση & Κοινωνική Πολιτική, Συμβουλευτική Οικογένειας- Παρέμβαση σε Κρίση, European Social Policy: A Comparative Approach, Κοινωνική Εργασία & Φροντίδα Υγείας

Εξάμηνο 7o
Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Ορολογία Ξένης Γλώσσας, Πρακτική Ασκηση – Εποπτεία ΙV

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Θέματα φύλου & ισότητας, Ηλικιωμένα & Aνάπηρα άτομα: Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας, Παρέμβαση σε Κοινωνικά Αποκλεισμένες Ομάδες, Συμβουλευτική Παιδιών & Εφήβων

Εξάμηνο 8o
Πτυχιακή Εργασία, άσκηση στο Επάγγελμα

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ο πτυχιούχος έχει αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε :

  • Να ασχοληθεί με ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα: τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ανεργία, την ψυχική ασθένεια, την τοξικοεξάρτηση, την ενδοοικογενειακή βία, την παραβατικότητα, τις διακρίσεις και τον ρατσισμό.
  • Να εφαρμόσει τη γνώση του σε διαφορετικά πεδία δράσης, όπως: φορείς παιδικής προστασίας και προστασίας της οικογένειας, υπηρεσίες υγείας, σχολεία, χώρους εργασίας, φορείς της κοινότητας κλπ.
  • Να παρέχει υπηρεσίες σε διάφορες ομάδες εξυπηρετούμενων όπως: τα παιδιά, τους γονείς, τους ηλικιωμένους, τους ανάπηρους, τους εξαρτημένους από ουσίες, τους φυλακισμένους, τους μετανάστες κ.α.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να στελεχώσουν ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, οργανώσεων ή προγραμμάτων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.