Τμήμα Ηλεκτρολογίας | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του, ώστε να είναι ικανοί να ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων ορισμένης δαπάνης (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κινητήρια συστήματα κ.λ.π.).

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά Ι, Φυσική, Τεχνολογία Υλικών – Ηλεκτροχημεία, Χρήση Η/Υ, Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι

Εξάμηνο 2o
Μαθηματικά ΙΙ, Προγραμματισμός Η/Υ Ι, Σχέδιο με H/Y, Δίκτυα H/Y, Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ, Ηλεκτρονικά Ι

Εξάμηνο 3ο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Ηλεκτρονικά ΙΙ, Ηλεκτρικές Μηχανές Ι, Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εξάμηνο 4ο
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι, Ψηφιακά Συστήματα, Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ορολογία, Βασικές Αρχές Οικονομίας, Ηλεκτροτεχνία Μηχανολόγων

Εξάμηνο 5ο
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ (ΣΑΕ ΙΙ), Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Κατασκευές, Μικροϋπολογιστές, Κινητήριες Μηχανές, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Σχεδίαση – Ανάλυση κυκλωμάτων με Η/Υ, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Εξάμηνο 6ο
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι, Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα, Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές, Βιομηχανική Ψυχολογία, Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Τεχνική Νομοθεσία – Ασφάλεια Εργασίας, Δεοντολογία Επαγγέλματος

Εξάμηνο 7ο
Τεχνολογία Μετρήσεων, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ, Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων, Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων με Η/Υ, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Εφαρμογές Α.Π.Ε., Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση

Προαιρετικά
Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Φωτοβολταϊκά στοιχεία & Εφαρμογές, Οπτικές Ίνες, Βασικές Αρχές Οικονομίας, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Σχεδίαση–Ανάλυση Κυκλωμάτων με Η/Υ, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Σύγχρονες Τεχνικές μέτρησης & Τηλεπικοινωνίες, Οπτικές διατάξεις μέτρησης, ανίχνευσης, ανάλυσης και ελέγχου, Μηχανολογιστικές Εφαρμογές στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας