Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Το νέο Τμήμα συνδυάζει την Πληροφορική με την Οικονομική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα σχετικά νέο γνωστικό αντικείμενο σπουδών για τα ελληνικά δεδομένα, καλύπτει νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας και οι απόφοιτοι θα έχουν ζήτηση στην ελληνική και τη διεθνή αγορά εργασίας σήμερα και αύριο. Είναι το μόνο Τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μ’ αυτό το αντικείμενο σπουδών στην Κρήτη.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α εξάμηνο
1 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
2 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
3 Μικροοικονομική
4 Μαθηματικός Λογισμός για Επιχειρήσεις και Οικονομία I
5 Εισαγωγή στην Πληροφορική-Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
6 Δομημένος Προγραμματισμός

Β εξάμηνο
1 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
2 Στατιστική για Επιχειρήσεις Ι
3 Μακροοικονομική
4 Δομές Δεδομένων και Οργάνωση Αρχείων
5 Λειτουργικά Συστήματα Τεχνολογία Λογισμικού

Γ εξάμηνο
1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (περιλαμβάνει και Οικ. Μαθηματικά)
2 Στατιστική για Επιχειρήσεις ΙΙ
3 Διοικητική Λογιστική (περιλαμβάνει κόστος και κατάρτιση προϋπολογισμών)
4 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι
5 Συστήματα Πληροφοριών στη Διοίκηση

Δ εξάμηνο
1 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (περιλ. και Ανάλυση Ισολογισμών)
2 Δίκτυα Η/Υ και Διανομή περιεχομένου στο Διαδίκτυο
3 Βάσεις Δεδομένων και Συστήματα Διαχείρισης τους
4 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
5 Πρότυπο Κόστος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
6 Επιχειρησιακή Έρευνα Μοντέλα Υποστήριξης Αποφάσεων

Ε εξάμηνο
1 Marketing
2 Προγραμματισμός Διαδικτύου και Επικοινωνία Ανθρώπου -Υπολογιστή
3 Ανάλυση, Ανάπτυξη και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων
4 Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών
Ε1 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ε2 Χρονολογικές Σειρές & Τεχνικές Προβλέψεων

Στ εξάμηνο
1 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός II και Στρατηγικό Μάνατζμεντ
2 Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
3 Κατανεμημένα Συστήματα και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
4 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
5 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Πολυμέσα
ΣΤ1 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Μηχ/νη Λογιστική)
ΣΤ2 Διδακτική Πληροφορικής
ΣΤ3 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Ζ εξάμηνο
1 Logistics (Οικονομική των Μεταφορών)
2 Μεθοδολογία Έρευνας και Έρευνα Αγοράς
3 Σεμινάριο Τελειοφοίτων (Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού)
4 Αγγλική Ορολογία
5 Τεχνολογία Επικοινωνιών και Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
Ζ1 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Ζ2 Δίκτυα Ομοτίμων Εταίρων
Ζ3 Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Η εξάμηνο
1 Πτυχιακή Εργασία
2 Πρακτική άσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Τμήματος, με τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτούν, θα είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και σύμβουλοι επιχειρήσεων με τομέα δραστηριότητας τόσο στις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Διοίκηση Παραγωγής, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Επιχειρησιακό Σχεδιασμό), όσο και στις νέες ειδικότητες τεχνολογικής αιχμής (Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Νέων Τεχνολογιών, Δομές Δεδομένων, Ανάλυσης και Διαχείριση Συστημάτων, κ.ά.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.