Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στο μάρκετινγκ με έμφαση στο μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και τουριστικών υπηρεσιών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Αρχές Μάρκετινγκ, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μικρο-οικονομία, Στοιχεία Δικαίου, Μαθηματικά Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 2ο
Μείγμα Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Μακρο-Οικονομία, Βασικές Εφαρμογές Πληροφορικής, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αρχές Λογιστικής

Εξάμηνο 3ο
Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων, Αρχές Διαφήμισης, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Βάσεις Δεδομένων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Κοστολόγιση, Εφαρμοσμένη Στατιστική Επιχειρήσεων
Εξάμηνο 4ο
Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου, Δημόσιες Σχέσεις-Επικοινωνία, Έρευνα Αγοράς, Δίκτυα Υπολογιστών, Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
Επιλογής (1) Αγροτική Οικονομία, Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Τουριστική Οικονομία

Εξάμηνο 5ο
Διεθνές Μάρκετινγκ, Logistics-Εφοδιαστική Αλυσίδα, Προγραμματισμός Επενδύσεων, Ορολογία, Μάρκετινγκ (Αγγλικά), Προγραμματισμός Διαδικτύου
Επιλογής (1) Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Εξάμηνο 6ο
Διαφημιστική Εκστρατεία, Β2Β Μάρκετινγκ, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Επιλογής (2)
Μαθήματα Τομέα Αγροτικού Μάρκετινγκ: Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Διαχείρηση Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
Μαθήματα Τομέα Τουριστικού Μάρκετινγκ: Σχεδιασμός Τουριστικής Ανάπτυξης
Εναλλακτικές Μορφές τουρισμού
Μαθήματα Τομέα Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ: Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Εφαρμογές Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ

Εξάμηνο 7ο
Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Σεμινάριο Τελειόφοιτων (Θέματα Μάρκετινγκ), Επιχειρησιακή Έρευνα
Επιλογής (2)
Μαθήματα Τομέα Αγροτικού Μάρκετινγκ: Ποιότητα Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στον Αγροτικό Τομέα
Μαθήματα Τομέα Τουριστικού Μάρκετινγκ: Μάρκετινγκ Τουριστικών Προόρισμων, Διαφήμιση & Προώθηση Τουριστικών Υπηρεσιών
Μαθήματα Τομέα Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ: Ηλεκτρονικές Αγορές & Υπηρεσίες, Ηλεκτρονικές & Συναλλαγές & Ασφάλεια

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Γενικότερα οι απόφοιτοι του νέου τμήματος θα μπορούν να απορροφηθούν:

 • Από τμήματα μάρκετινγκ εταιρειών ή σε εταιρείες που ασχολούνται αποκλειστικά
  με όλο το φάσμα της προώθησης για λογαριασμό άλλων εταιρειών (διαφημιστικές,
  below-the-line, κ.λπ.)
 • Από εταιρείες έρευνας αγοράς και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο
  πολιτικής και στρατηγικής μάρκετινγκ.
 • Μέσω της δημιουργίας δικών τους επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
  σε θέματα μάρκετινγκ.
 • Στην οργάνωση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων προώθησης, όπως εκθέσεις,
  συνέδρια, events, κ.λπ.
 • Από εταιρείες δημοσίων σχέσεων στον τομέα σχεδιασμού και υλοποίησης επικοινωνιακών προγραμμάτων.
 • Ως ειδικοί στον ευρύτερο χώρο του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (e-marketing), από τον
  σχεδιασμό ιστοσελίδων (web-design) έως και τη χάραξη προωθητικής στρατηγικής στο
  Διαδίκτυο.
 • Από τουριστικές επιχειρήσεις ως σύμβουλοι ανάπτυξης, σχεδιασμού και προώθησης.
 • Από αγροτικές επιχειρήσεις ως σύμβουλοι προώθησης, με ειδικές γνώσεις στο
  μάρκετινγκ τροφίμων.
 • Σε Δημόσιες Υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα Αγροτικής Πολιτικής και στήριξης των Αγροτών
 • Σε Τράπεζες στον τομέα της Αγροτικής Πίστης, καθώς και στην Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων που χρηματοδοτούνται από Κοινοτικά Προγράμματα
  Στη Σχεδίαση-Υλοποίηση-Διαχείριση ιστοχώρων προώθησης προϊόντων
 • Σε δικές τους επιχειρηματικές τουριστικές μονάδες, που θα εφαρμόζουν Καινοτομικές Μεθόδους προώθησης και προβολής
 • Στη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε στον τομέα προώθησης αγροτικών προϊόντων, είτε στον τομέα του τουρισμού
 • Στην προώθηση γενικότερα του «Επιχειρείν» σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση στην προώθηση του «Ηλεκτρονικού Επιχειρείν»

Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως στελέχη μονάδων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στους παρακάτω τομείς:.

Προγραμματισμό της έρευνας αγοράς:

 • Μορφοποίηση του προβλήματος
 • Καθορισμό πηγών πληροφοριών
 • Έλεγχο αξιοπιστίας πηγών πληροφοριών
 • Σχεδιασμό δείγματος
 • Συλλογή πληροφοριών
 • Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων
 • Παρουσίαση στοιχείων
 • Σύνταξη έκθεσης

Έρευνα Αγοράς:

 • Διερεύνηση ανταγωνιστικής θέσης προϊόντων , επιχείρησης στην αγορά
 • Ανάλυση μεγέθους αγοράς
 • Εκτίμηση ζήτησης νέων προϊόντων
 • Πρόβλεψη πωλήσεων
 • Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών
 • Έλεγχος αγοράς

Έρευνα μεθόδων πωλήσεων :

 • Ανάλυση δραστηριοτήτων πωλητών
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας πωλητών
 • Αξιολόγηση μεθόδων πωλήσεων
 • Έλεγχος αποτελεσματικότητας μέσων προώθησης πωλήσεων
 • Σύγκριση τιμών και μεθόδων τιμολόγησης
 • Ανάλυση κόστους διανομής

Παραγωγή διαφήμισης:

 • Σχεδιασμός διαφημιστικού μηνύματος
 • Εκλογή διαφημιστικών μέσων
 • Προσδιορισμός στόχων διαφήμισης
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας διαφήμισης
 • Σχεδίαση και οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας:
 • Προγραμματισμός διαφημιστικής εκστρατείας
 • Προϋπολογισμός δαπανών διαφημιστικής εκστρατείας
 • Συντονισμός διαφημιστικής εκστρατείας
 • Έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαφημιστικής εκστρατείας

Οργάνωση εκθέσεων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.