Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Tο Τμήμα συνδυάζει τις τεχνολογίες της εφαρμοσμένης πληροφορικής, τηλεπληροφορικής και των επικοινωνιών με τρόπο ώστε να εκπαιδεύσει επιστήμονες που να έχουν αφενός σφαιρική παιδεία γύρω από τις νέες τεχνολογίες και αφετέρου την απαιτούμενη εξειδίκευση για να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

 

Εξάμηνο 1ο
Απειροστικός Λογισμός – Πιθανότητες Στατιστική, Φυσική, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική, Ψηφιακή Σχεδίαση

Εξάμηνο 2ο
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ, Γραμμική Άλγεβρα, Προγραμματισμός, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιάκά Συστήματα, Εισαγωγή στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Θετικών Επιστημών

Εξάμηνο 3ο
Διακριτά Μαθηματικά, Δομές δεδομένων και αλγορίθμων, Λειτουργικά Συτήματα, Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Πολυμέσων, Ψηφιακές ΕΠικοινωνίες, Παιδαγωγικά

Εξάμηνο 4ο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Δίκτυα Δεδομένων, Ξένη Γλώσσα (Ορολογία), Μαθήματα Επιλογής (2)

Εξάμηνο 5ο
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Δίκτυα Υπολογιστών, Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Προϊόντων, Διδασκαλία της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Μαθήματα Επιλογής (2)

Εξάμηνο 6ο
Οικονομική των ΕΠιχειρήσεων, Θέματα Προγραμματισμού Διαδυκτύου, Επικοινωνιακά Δίκτυα Ενοποιημένων Υπηρεσιών, Επιλογής (3)

Εξάμηνο 7ο
Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων, Marketing και Επιχειρηματικότητα, Μαθήματα Επιλογής (3)

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

Μαθήματα Επιλογής τομέα ΠΛ.
Επιχειρησιακή Έρευνα, Μικροϋπολογιστές, Τεχνητή Νοημοσύνη – Έμπειρα Συστήματα, Γραφική, Τεχνικά Νευρωνικά Δίκτυα, Αναγνώριση Πρωτοτύπων, Διαχείρηση έργων Πληροφορικής, Προσομείωση Συστημάτων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Διεπαφή Χρήστη – Υπολογιστή, Ασφάλεια Π.Σ., Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων, Κατανεμημένα Συστήματα, Αρχιτεκτονική με FPGA’s, Τεχνιτή Όραση, Ρομποτική, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΙΙ, Αντικειμενοστροφής Προγραμματισμός, Ανάλυση Λογισμικού

Μαθήματα Επιλογής τομέα ΕΠ.
Δομές Μετάδοσης, Οπτικές Επικοινωνίες, Ασύρματα Δίκτυα, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Επεξεργασία ¨ηχου – Φωνής, Κινητές και προσωπικές τηλεπικοινωνίες, Τηλεϊατρική, Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί και Πληροφοριακά Δίκτυα, Αμφίδρομη Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, Τεχνολογίες Παραγωγής και Διαδικτυακές Εφαρμογές Πολυμέσων, Πολυμεσικές εφαρμογές στην Υγεία, Ψηφιακά Επικοινωνιακά Κέντρα, Προγραμματισμός Πολυμέσων, Προγραμματισμός Δικτύων, Τηλεπικοινωνιακοί Κανονισμοί και Πρότυπα, Ειδικά Θέματα Πολυμέσων, Εφαρμογές Πολυμέσων στην Εκπαίδευση, Παράλληλη Επεξεργασία

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν τις απαραίτητες και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του αντικειμένου σπουδών του Τμήματός τους είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων δραστηριοποιείται:

I. Στον τομέα Πληροφορικής, σε έργα που έχουν σχέση με:

Την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού σε υπολογιστικά συστήματα και

Το σχεδιασμό και ανάλυση υπολογιστικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τεχνικών ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

II. Στον τομέα των Επικοινωνιών και Πολυμέσων, ως:

Σχεδιαστής, αναλυτής και διαχειριστής τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων και

Μηχανικός πολυμέσων με αντικείμενο την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και πολυμέσων, δηλαδή τη διαχείριση πληροφοριών εικόνας, ήχου και Video, την αμφίδρομη επικοινωνία πολυμέσων, την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετατροπής των αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά, καθώς και τη μετάδοση των ψηφιακών δεδομένων που προκύπτουν μέσα από τα υπάρχοντα δίκτυα.