Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων | ΤΕΙ Λαμίας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών η ανάδειξη στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να διευθύνουν και να ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητες τους ώστε να διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της τουριστικής επιχείρησης και να εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.

Προπτυχιακές Σπουδές
1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στον Τουρισμό, Μικροοικονομική, Οικονομικά Μαθηματικά, Στοιχεία Επαγγελματικής Μαγειρικής, Εισαγωγή στους Η/Υ
Επιλογής ένα από τα δύο: Υγιεινή, Εργασιακές Σχέσεις

2ο Εξάμηνο
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Μακροοικονομική, Γενική Λογιστική, Στατιστική Επιχειρήσεων, Εμπορικό Δίκαιο
Επιλογής ένα από τα δύο: Εμπορευματογνωσία – Προμήθειες, Τουριστική Κοινωνιολογία

3ο Εξάμηνο
Τουριστική Οικονομία, Λογιστική Εταιρειών, Τουριστική Γεωγραφία, Υπηρεσία Ορόφων, Μπάρ – Ποτά – Οινολογία
Επιλογής ένα από τα δύο: Εργατικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

4ο Εξάμηνο
Τουριστικό Μάρκετινγκ, Τήρηση Λογαριασμών Πελατών, Υπηρεσία Υποδοχής, Οργάνωση-Λειτουργία Εστιατορίου, Ταξιδιωτικοί Οδηγοί
Επιλογής ένα από τα δύο: Επιβατηγός Ναυτιλία, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

5ο Εξάμηνο
Αεροπορικοί Ναύλοι – Έκδοση Εισιτηρίων, Διαχείριση ανθρωπινών πόρων στο τουρισμό, Κοστολόγησης – Έλεγχος, Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με Η/Υ, Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ
Επιλογής ένα από τα τρία: Τουριστική Ψυχολογία, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Οργάνωση Συνεδρίων

6ο Εξάμηνο
Φορολογικό καθεστώς τουριστικών επιχειρήσεων, Συστήματα κρατήσεων με Η/Υ (CRS), Τουριστική Νομοθεσία, Δημόσιες σχέσεις τουριστικών επιχειρήσεων
Επιλογής ένα από τα δύο: Τουρισμός και Ανάπτυξη, Τουριστική Πολιτική
Επιλογής ένα από τα δύο: Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Τουριστική Διαφήμιση

7ο Εξάμηνο
Σύνθεση/προώθηση τουριστικού πακέτου, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Αγγλική Τουριστική Ορολογία
Επιλογής ένα από τα δύο: Κοινωνία Αναψυχής, Ψυχαγωγία & Άθληση
Επιλογής ένα από τα τρία: Γαλλική Τουριστική Ορολογία, Γερμανική Τουριστική Ορολογία, Ιταλική Τουριστική Ορολογία

8ο Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Επίσης οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως στελέχη μονάδων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες :

α) Προγραμματισμό της έρευνας αγοράς:

i) Μορφοποίηση του προβλήματος

ii) Καθορισμό πηγών πληροφοριών,

iii)Έλεγχο αξιοπιστίας πηγών πληροφοριών,

iv) Σχεδιασμό δείγματος,

v) Συλλογή πληροφοριών,

vi) Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων,

vii) Παρουσίαση στοιχείων,

viii) Σύνταξη έκθεσης.

β) Έρευνα Αγοράς:

i) Διερεύνηση ανταγωνιστικής θέσης προϊόντων, επιχείρησης στην αγορά,

ii) Ανάλυση μεγέθους αγοράς,

iii) Εκτίμηση ζήτησης νέων προϊόντων,

iv) Πρόβλεψη πωλήσεων,

v) Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών,

vi) Έλεγχος αγοράς .

γ) Έρευνα μεθόδων πωλήσεων :

i) Ανάλυση δραστηριοτήτων πωλητών,

ii) Μέτρηση αποτελεσματικότητας πωλητών,

iii) Αξιολόγηση μεθόδων πωλήσεων,

iv) Έλεγχος αποτελεσματικότητας μέσων προώθησης πωλήσεων,

v) Σύγκριση τιμών και μεθόδων τιμολόγησης,

vi) Ανάλυση κόστους διανομής.

δ) Παραγωγή διαφήμισης:

i) Σχεδιασμός διαφημιστικού μηνύματος,

ii) Εκλογή διαφημιστικών μέσων,

iii) Προσδιορισμός στόχων διαφήμισης,

iv) Μέτρηση αποτελεσματικότητας διαφήμισης.

ε) Σχεδίαση και οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας:

i) Προγραμματισμός διαφημιστικής εκστρατείας,

ii) Προϋπολογισμός δαπανών διαφημιστικής εκστρατείας,

iii) Συντονισμός διαφημιστικής εκστρατείας,

iv) Έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαφημιστικής εκστρατείας.

στ) Οργάνωση εκθέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.