Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας | ΤΕΙ Καλαμάτας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να προετοιμάζει τους σπουδαστές του, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν θέματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών και κατασκευών, εξοπλισμού και λειτουργίας θερμοκηπίων, τυποποίησης και βελτίωσης γεωργικών προϊόντων καθώς και βελτίωσης της καλλιέργειας ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Φυσική, Μαθηματικά, Βοτανική Ι (Μορφολογία-Ιστολογία), Εισαγωγή στη Φυτοτεχνολογία, Προγραμματισμός Η/Υ Ι, Γεωργική Χημεία, Αγγλικά Ι
Προαιρετικά Μαθήματα: Πληροφορική στη Γεωργία, Γαλλικά Ι, Ιταλικά Ι

Εξάμηνο 2ο
Βοτανική ΙΙ (Φυσιολογία Φυτών-Βιοχημεία), Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Εδαφολογία, Αρχές Μηχανολογίας Γεωργικά Μηχανήματα, Βιομετρία, Αγγλικά

Εξάμηνο 3ο
Γεωργική Λογιστική, Μετεωρολογία-Κλιματολογία, Θερμοκηπιακές Κατασκευές, Αρδεύσεις-Στραγγίσεις, Λιπασματολογία, Φυτοπροστασία Ι
Προαιρετικά Μαθήματα: Ηπιες μορφές ενέργειας, Γαλλικά ΙΙ, Ιταλικά ΙΙ

Εξάμηνο 4ο
Εξοπλισμός Λειτουργία Αυτοματισμός Θερμοκηπίων, Φυτοπροστασία ΙΙ, Λαχανοκομία Ι (Γενική Λαχανοκομία), Γενετική, Φυλλοδιαγνωστική
Προαιρετικά Μαθήματα: Μελισσοκομία, Καλλιέργεια Εδώδ. μανιταριών, Λαχανοκομία

Εξάμηνο 5ο
Τεχνοοικονομική Ανάλυση, Βελτίωση Φυτών, Αξιοποίηση Εδαφών, Αγγλικά ΙΙΙ, Λαχανοκομία ΙΙ, Ανθοκομία ΙΙ (Δρεπτά άνθη)
Προαιρετικά Μαθήματα:Ανδοδετική, Γερμανικά, Τεχν. Φυτ. Πολ/κού Υλικού

Εξάμηνο 6ο
Οργάνωση Διαχείρηση Γεωργικών Επιχειρήσεων, Λαχανοκομία ΙΙΙ, Ανθοκομία ΙΙΙ (φυτά πάρκων), Φυτοπρ.- Φαρμακολογία, Εφαρμοσμ. Φυσιολογία, Αγροτική Πολιτική, Γεωργικοί Συνεταιρισμοί

Εξάμηνο 7ο
Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Σεμινάριο, Ασφάλεια έργου-Προστασία Περιβάλλοντος, Λαχανοκομία IV, Ανθοκομία IV (Φυτά εσωτερικών χώρων), Κηποτεχνία-Αρχιτεκτονική Τοπίου, Φυτοπροστασία Ανθοκηπευτικών

Εξάμηνο 8ο
Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, Πρακτική Άσκηση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.