Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων | ΤΕΙ Καλαμάτας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η αποκατάσταση τεχνολογίας της παραγωγικής δραστηριότητας από τη συγκομιδή των προϊόντων φυτικής προέλευσης μέχρι και τη διάθεσή τους στην αγορά ως τελικών προϊόντων ή ως πρώτων υλών, αφού δεχθούν τους αναγκαίους κατά περίπτωση μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, έλεγχο ποιότητας, διαλογής, τυποποίησης, συσκευασίας, ψύξης, μεταποίησης κ.λ.π. χειρισμούς που θα καταστήσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Ενδεικτικά Μαθήματα

Γενική και Ανόργανη Χημεία (Θεωρία και Εργαστήρια), Φυσική (Θεωρία και Εργαστήρια), Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Θεωρία), Βοτανική και Μορφολογία Φυτών (Θεωρία και Εργαστήρια), Γενική Μικροβιολογία (Θεωρία και Εργαστήρια), Η/Υ (Θεωρία και Εργαστήριο), Αγγλικά Ι και ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο), Οργανική Χημεία (Θεωρία και Εργαστήριο), Γενική Δενδροκομία (Θεωρία και Εργαστήριο), Γενική Γεωργία (Θεωρία και Εργαστήριο) Φυσιολογία Φυτών (Θεωρία και Εργαστήριο) Στατιστική (Βιολογική) (Θεωρία και Εργαστήριο), Γεωργική Οικονομία και Αγροτική Πολιτική (Θεωρία)

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Καλαμάτας θα διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί ως Τεχνολόγος Τροφίμων και να μπορεί να ανταποκρίνεται σε μελλοντικές αλλαγές, να παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας των τροφίμων αλλά και να συμβάλει και ο ίδιος στην ανάπτυξη της Τεχνολογίας των Τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.