Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών | ΤΕΙ Λαμίας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του με γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της πληροφορικής, του προγραμματισμού, της τεχνολογίας-αρχιτεκτονικής των υπολογιστών και στις εφαργογές τους. Επίσης να μπορούν σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες να σχεδιάζουν, να προβλέπουν, να μεταδίδουν, να αναλύουν και γενικά να εκμεταλλεύονται την πληροφορία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Εισαγωγή στα Συστήματα Υπολογιστών, Εισαγωγή στο Λογισμικό Η/Υ, Προγραμματισμός Ι, Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Μαθηματική Ανάλυση, Ηλεκτρονική Φυσική

Εξάμηνο 2ο
Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Προγραμματισμός ΙΙ , Προγραμματισμός ΙΙ , Λειτουργικά Συστήματα, Λειτουργικά Συστήματα, Πολιτική Οικονομία, Δομές Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Πιθανότητες – Στατιστική, Πιθανότητες – Στατιστική

Εξάμηνο 3ο
Γραμμικά Συστήματα-Γραμμικοί Μετ/σμοί, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία , Πληροφορική και Κοινωνία, Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Τεχνολογία Λογισμικού, Τεχνολογία Λογισμικού, Αγγλική Ορολογία Πληροφορικής

Εξάμηνο 4ο
Βάσεις Δεδομένων, Δίκτυα Υπολογιστών, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Τεχνικές Εκθέσεις στην Αγγλική Γλώσσα, Μικροεπεξεργαστές – Μικροελεγκτές, Μεταγλωττιστές

Εξάμηνο 5ο
Εισαγωγή στο Διαδίκτυο, Κατανεμημένα Συστήματα, Τεχνική Νομοθεσία και Δεοντολογία, Προηγμένες Αρχιτεκτονικές, Ανάλυση Υπολογιστικών Συστημάτων, Τηλεπικοινωνίες, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Εξάμηνο 6ο
Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών , Διοίκηση Επιχειρήσεων, Θεωρία Πληροφορίας, Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων, Κινητές Επικοινωνίες, Μοντελοποίηση Συστημάτων- Στατιστικές Μέθοδοι, Τεχνολογία Πολυμέσων, Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Εξάμηνο 7ο
Συστήματα Ολικής Ποιότητας, Σεμινάριο, Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων, Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, Κρυπτογραφία, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Διαδικτυακές Εφαρμογές Πραγματικού Χρόνου

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Ενδεικτικά στους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς:

α) ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων.

β) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:

Καθορισμό απαιτήσεων πληροφοριακών συστημάτων, σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση και αλλαγή πληροφοριακών συστημάτων. Σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εγκατάσταση λογισμικού ανάκτησης, μοντελοποίηση, σχεδιασμό και
διαχείριση βάσεων δεδομένων. Σχεδιασμό ανάπτυξης και διαχείριση πληροφοριακών και υπολογιστικών πόρων, εγκατάσταση/αναβάθμιση υλικού και λογισμικού υπολογιστικών συστημάτων. Ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων επιχειρησιακών εφαρμογών, διαχείριση
της παρουσίας οργανισμών στο διαδίκτυο, ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, ανάπτυξη και ένταξη συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής μάθησης και διαχείρισης περιεχομένου. Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και διαχείριση της ασφάλειας και ιδιωτικότητας πληροφοριακών συστημάτων.

γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

Προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη−λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων. Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.