Τμήμα Νοσηλευτικής | ΤΕΙ Λαμίας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την εποπτεία, τον έλεγχο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας καθώς και στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και της αποκατάστασης της υγείας.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στη Νοσ/κή Επιστήμη, Ανατομία I, Φυσιολογία I, Ψυχολογία, Μικροβιολογία

2ο Εξάμηνο
Ανατομία II, Φυσιολογία II, Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής, Κοινοτική Νοσηλευτική I, Φαρμακολογία

3ο Εξάμηνο
Χειρουργική Νοσηλευτική I, Παθολογική Νοσηλευτική I, Παθολογία I, Χειρουργική, Βιοστατιστική

4ο Εξάμηνο
Χειρουργική Νοσηλευτική II, Παθολογική Νοσηλευτική II, Διαιτητική- Διατροφή, Πληροφορική Υγείας, Παθολογία ΙΙ

5ο Εξάμηνο
Νοσηλευτική Μητρότητας, Παιδιατρική Νοσηλευτική , Νοσηλευτική Δεοντολογία- Επαγγελματική Νομοθεσία , Αγγλικά (Ορολογία), Παιδιατρική

6ο Εξάμηνο
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, Μεθοδολογία Έρευνας, Επείγουσα Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Διοίκηση, Ψυχιατρική

7ο Εξάμηνο
Κοινοτική Νοσηλευτική II, Γεροντολογική Νοσηλευτική, Επιδημιολογία, Σεμινάρια Νοσηλευτικής- Μέθοδοι Διδασκαλίας

8ο Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, Πτυχιακή εργασία

Κατ’ επιλογή Μαθήματα
Ιστορία Νοσηλευτικής, Εξελικτική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Υγείας, Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας, Νοσηλευτικές Θεωρίες, Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις, Διαγνωστική Νοσηλευτική Προσέγγιση, Νοσηλευτική ΜΕΘ, Οικονομία της Υγείας, Συμβουλευτική Νοσηλευτική, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική, Ανακουφιστική Φροντίδα, Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Αποκατάσταση, Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.