Τμήμα Νοσηλευτικής | ΤΕΙ Καβάλας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Ο γενικός αντικειμενικός σκοπός του Τμήματος είναι να ετοιμάσει Νοσηλευτές γενικών φροντίδων οι οποίοι να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία των ατόμων/ομάδων ή την αυτονομία των ζωτικών φυσικών και διανοητικών λειτουργιών τους, λαμβάνοντες υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του

Προπτυχιακές Σπουδές

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι
2. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ
3. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
4. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
6. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
7. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ
9. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
10. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (επιλογής)
2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (επιλογής)
3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ(επιλογής)
4. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5. ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ(επιλογής)
6. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ(επιλογής)
7. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ
8. ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ(επιλογής)
9. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘ(επιλογής)
10. ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
11. ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ)
12. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ(επιλογής)
13. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ(επιλογής)
14. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(επιλογής)
15. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(επιλογής)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ
4. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ
5. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
7. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
8. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
11. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
12. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι
13. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
14. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
15. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
16. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Δ.Ο.Ν.Α
1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ(επιλογής)
2. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
3. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ(επιλογής)
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ(επιλογής)
5. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
6. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
7. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ(επιλογής)
8. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(επιλογής)
9. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Ιστορία Νοσηλευτικής* 2. Εξελικτική Ψυχολογία 3. Κοινωνιολογία της Υγείας 4. Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας* 5. Νοσηλευτικές Θεωρίες* 6. Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις 7. Διαγνωστική Νοσηλευτική Προσέγγιση* 8. Νοσηλευτική ΜΕΘ 9. Οικονομία της Υγείας 10. Συμβουλευτική Νοσηλευτική* 11. Καρδιολογική Νοσηλευτική 12. Ογκολογική Νοσηλευτική 13. Ανακουφιστική Φροντίδα* 14. Διαπολιτισμική Νοσηλευτική* 15. Νοσηλευτική Αποκατάσταση 16. Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας * Κοινό μάθημα για όλα τα Τμήματα Νοσηλευτικής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.