Τμήμα Μηχανολογίας | ΤΕΙ Καβάλας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταρτίζει τεχνολόγους μηχανικούς ικανούς να ασχολούνται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού μιας δημόσιας ή ιδιωτικής παραγωγικής μονάδας (εργοστάσιο, βιοτεχνία, σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού κ.λ.π.).

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά Ι, Τεχνική Μηχανική, Φυσική, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Τεχνική Χημεία, Πληροφορική, Αγγλικά Ι, Παραστατική Γεωμετρία, Εισαγωγή στους Η/Υ

Εξάμηνο 2ο
Αντοχή των Υλικών, Φυσική, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Τεχνική Χημεία, Πληροφορική, Αγγλικά Ι, Παραστατική Γεωμετρία, Εισαγωγή στους Η/Υ

Εξάμηνο 3ο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Μηχανική Ρευστών Ι, Μετάδοση Θερμότητας, Σχεδίαση με Η/Υ, Στοιχεία Μηχανών Ι, Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ, Ειδικά κεφάλαια συγκολλήσεων

Εξάμηνο 4ο
Μηχανική Ρευστών ΙΙ, Τεχνολογία Θέρμανσης, ΗλεκτροτεχνίαΗλεκτρονική, Στοιχεία Μηχανών ΙΙ, Τεχνική Αγγλική Ορολογία, Τεχνολογία Καύσης Καυστήρων, Τεχνολογία Αισθητήρων Μετρήσεις

Εξάμηνο 5ο
Σχεδιασμός & Υπολογισμός Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Ειδικές Μηχανολογικέ ςΕγκαταστάσεις, Ψύξη Κλιματισμός – Αερισμός, Ποιοτικός Έλεγχος, Εργαλειομηχανές, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής, Τριβολογία, Πραγματογνωμοσύνες

Εξάμηνο 6ο
Οικονομοτεχνική Ανάλυση Κοστολόγηση, Επιχειρηματικότητα Ι, Ατμολέβητες – Ατμοστρόβιλοι, Σχεδιασμός Κατασκευών, Υδροδυναμικές Μηχανές, Συστήματα Μεταφοράς, Ενεργειακή Διαχείριση Ανανεώσιμων Πόρων, Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας, Μηχανική Οχημάτων,

Εξάμηνο 7ο
Παραγωγή & Μεταφορά Τεχνογνωσίας, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Τεχνική Νομοθεσία, Ειδικές Εργαλειομηχανές, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες, Ρομποτική, Βιομηχανικός Έλεγχος & Αυτοματισμοί, Μεταλλικές Κατασκευές, Τεχνική Επικοινωνίας & Έκφρασης, Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.