Τμήμα Ηλεκτρολογίας | ΤΕΙ Λαμίας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών ηλεκτρολογίας είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του, ώστε να είναι ικανοί να ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων ορισμένης δαπάνης (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κινητήρια συστήματα κ.λ.π.)

Προπτυχιακές Σπουδές

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 Ηλεκτροτεχνία Ι
2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι
3 Ηλεκτρονικά Ι
4 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ
5 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
6 Ηλεκτρονικά ΙΙ
7 Μετρολογία – Ηλεκτρικές Μετρήσεις
8 Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
9 Ψηφιακά Συστήματα
10 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
11 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
12 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές
13 Μικροϋπολογιστές – Εφαρμογές
14 Αξιοπιστία και Συντήρηση Ηλεκτρικών Συστημάτων
15 Ρομποτική

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1 Αρχές Σχεδίασης-Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
2 Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
3 Εξομοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με Η/Υ
4 Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ
5 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
6 Ηλεκτρονικά Ισχύος
7 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
8 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
9 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
10 Τεχν. Ηλ/τεχνικών και Ηλεκτρον. Κατασκ.
11 Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων
12 Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές – Φωτοτεχνία
13 Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
14 Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
15 Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός Κτηρίων
16 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
17 Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


1 Μαθηματικά Ι Υ 4
2 Φυσική Υ 3 2
3 Εφαρμοσμένη Μηχανική Υ 3
4 Μαθηματικά ΙΙ Υ 4
5 Τεχνολογία και Περιβάλλον Υ 2
6 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Y 3  2
7 Κινητήριες Μηχανές Υ 3
8 Τεχνολογία Υλικών – Ηλεκτροχημεία Υ 2
9 Τεχνικά Έργα Υ 2
10 Ποιοτικός Έλεγχος ΕΥ 2
11 Οικονομοτεχνική Ανάλυση ΕΥ 2

III. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 Ηλεκτρονικά ΙΙ
2 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
3 Ηλεκτρονικά Ισχύος
4 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
5 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι
6 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
7 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ
8 Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Κατασκευών
9 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές
10 Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων
11 Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές – Φωτοτεχνία
12 Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
13 Μικροϋπολογιστές – Εφαρμογές

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.