Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης | ΤΕΙ Λαμίας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης αποτελεί πρωτοποριακή προσπάθεια με καινοτόμο αντίληψη σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται και ως μοχλός αναβάθμισης της κοινωνικής ζωής της περιοχής.

Είναι λοιπόν προφανές ότι, τόσο από άποψη περιεχομένου σπουδών, (όπως θα φανεί παρακάτω), όσο και από την ηθελημένη οργανωτική φυσιογνωμία του, ξεφεύγει από τα πλαίσια του παραδοσιακού ελληνικού ΤΕΙ, και ως εκ τούτου απαιτεί να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με μια σύγχρονη αντίληψη που θα βασίζεται στον εμπλουτισμό των μεθόδων διάθεσης γνώσης, μύησης των σπουδαστών στην εφαρμοσμένη έρευνα, στην εμβάθυνση του νοήματος και της χρήσης του ηλεκτρονικού Εμπορίου και Διαφήμισης, της επιχειρηματικότητας, στη λογική και τη συναίσθηση μιας αντικομφορμιστικής υφής.

Η συμβολή στην προσπάθεια για τη λειτουργία του νέου Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης γίνεται όχι με απλή αναφορά στην εμπειρία από τη λειτουργία ΤΕΙ συμβατικού τύπου, αλλά κατά κύριο λόγο, με την προσαρμογή στις εμπειρίες και στις ειδικές απαιτήσεις που το δικό του, πρότυπο, επιβάλλει.

Με το παρόν πρόγραμμα σπουδών φιλοδοξούμε να προετοιμάσουμε μελλοντικά στελέχη στον τομέα του ηλεκτρονικού Εμπορίου και της Διαφήμισης ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταλλασσόμενου κόσμου (περιβάλλοντος).

Προπτυχιακές Σπουδές

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

Αρχές Γενικής Λογιστικής
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ.
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι
Μάρκετινγκ Ι
Μαθηματικά για Οικονομολόγους
Ξένες Γλώσσες-Επίπεδο Ι

ΕΞΑΜΗΝΟ Β’

Στοιχεία Δικαίου-Εργατικό Δίκαιο
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκ
Ιδιωτική Οικονομική & Επιχειρηματικ.
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Μάρκετινγκ ΙΙ
Ξένες Γλώσσες-Επίπεδο ΙI

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

Αρχές Λογιστικής Εταιρειών Υ
Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Βάσεις Δεδομένων
Αρχές Διαφήμισης
Οργάνωση & Διοίκηση
Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Ι
Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας
Ξένες Γλώσσες-Επίπεδο III

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

Διαφημιστική Εκστρατεία
Τεχνολογία Πολυμέσων
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Εφαρμοσμένη διοικητική μονάδων παροχής υπηρεσιών
Αρχές Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ
ΔιοικητικήΛογιστική
Ξένες Γλώσσες-Επίπεδο ΙV

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε’

Φορολογικό Καθεστώς Επιχειρήσεων
Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
Πολιτική Χρηματοδότησης
Διοίκηση Εφοδ. Αλυσίδας-Logistics

ΕΠΙΛΟΓΗ: Τα 1 από τα 2
α Τουριστική Οικονομία- Διεθνές
β Μάρκετινγκ Υπηρεσιών & μη κερδοσκοπικών οργανισμών
Ξένες Γλώσσες-Επίπεδο V

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ’

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
Διαφήμιση – Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο
Ειδικά Θέματα Επενδύσεων
Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ

ΕΠΙΛΟΓΗ: Τα 1 από τα 2
α Διαχείριση Ορεινών Περιοχών
β Υγιεινή & ΑσφάλειαΤροφίμων

ΕΞΑΜΗΝΟΖ’

Επιχειρησιακή Έρευνα
Διεθνές Μάρκετινγκ
Σεμινάριο Τελειοφοίτων

ΕΠΙΛΟΓΗ : Τα 1 από τα 2
α Μάρκετινγκ Ήπιων μορφών τουρισμού- Αγροτουρισμός & Οικοτουρισμός
β Μάρκετινγκ Αγροτικών & Βιολογικών

ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΙ: Τα 1 από τα 2
α Πολυπολιτισμικά Δίκτυα & Νέες καταναλωτικές
β Έντυπη & Ηλεκτρονική

ΕΞΑΜΗΝΟ Η’

Πτυχιακή εργασία
Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες :

α) Προγραμματισμό της έρευνας αγοράς:

i) Μορφοποίηση του προβλήματος

ii) Καθορισμό πηγών πληροφοριών,

iii)Έλεγχο αξιοπιστίας πηγών πληροφοριών,

iv) Σχεδιασμό δείγματος,

v) Συλλογή πληροφοριών,

vi) Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων,

vii) Παρουσίαση στοιχείων,

viii) Σύνταξη έκθεσης.

β) Έρευνα Αγοράς:

i) Διερεύνηση ανταγωνιστικής θέσης προϊόντων, επιχείρησης στην αγορά,

ii) Ανάλυση μεγέθους αγοράς,

iii) Εκτίμηση ζήτησης νέων προϊόντων,

iv) Πρόβλεψη πωλήσεων,

v) Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών,

vi) Έλεγχος αγοράς .

γ) Έρευνα μεθόδων πωλήσεων :

i) Ανάλυση δραστηριοτήτων πωλητών,

ii) Μέτρηση αποτελεσματικότητας πωλητών,

iii) Αξιολόγηση μεθόδων πωλήσεων,

iv) Έλεγχος αποτελεσματικότητας μέσων προώθησης πωλήσεων,

v) Σύγκριση τιμών και μεθόδων τιμολόγησης,

vi) Ανάλυση κόστους διανομής.

δ) Παραγωγή διαφήμισης:

i) Σχεδιασμός διαφημιστικού μηνύματος,

ii) Εκλογή διαφημιστικών μέσων,

iii) Προσδιορισμός στόχων διαφήμισης,

iv) Μέτρηση αποτελεσματικότητας διαφήμισης.

ε) Σχεδίαση και οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας:

i) Προγραμματισμός διαφημιστικής εκστρατείας,

ii) Προϋπολογισμός δαπανών διαφημιστικής εκστρατείας,

iii) Συντονισμός διαφημιστικής εκστρατείας,

iv) Έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαφημιστικής εκστρατείας.

στ) Οργάνωση εκθέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.