Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας | ΤΕΙ Καλαμάτας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές του στην διοίκηση και οργάνωση νοσοκομειακών μονάδων και υπηρεσιών υγείας. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες να συντονίζουν τις εργασίες του γραφείου κίνησης, να διοικούν το προσωπικό της μονάδας, να φροντίζουν την προμήθεια εφοδίων.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, Μικροοικονομική, Λογιστική I, Ιστορία των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών, Εισαγωγή στο δίκαιο, Πληροφορική I

Εξάμηνο 2ο
Μακροοικονομική, Δημόσια διοίκηση, Οικονομικά μαθηματικά, Στοιχεία δημόσιου και διοικητικού δικαίου, Οικονομική υπηρεσιών υγείας, Κοινωνιολογία της υγείας

Εξάμηνο 3ο
Μακροοικονομική, Δημόσια διοίκηση, Οικονομικά μαθηματικά, Στοιχεία δημόσιου και διοικητικού δικαίου, Οικονομική υπηρεσιών υγείας, Κοινωνιολογία της Yγείας

Εξάμηνο 4ο
Διοικητική λογιστική, Κοινωνική ασφάλιση, Ξένη γλώσσα ειδικότητας (Αγγλικά), Στατιστική, Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας I, Δημόσια οικονομική II

Εξάμηνο 5ο
Κοινωνική πρόνοια ή οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας II, Κοινωνική πολιτική, Νομοθεσία μονάδων υγείας – πρόνοιας, Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση, Λογιστική μονάδων υγείας – πρόνοιας, Διαχείριση δεδομένων μονάδων υγείας – πρόνοιας

Εξάμηνο 6ο
Χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Διαχείριση τεχνολογίας μονάδων υγείας – πρόνοιας, Μεθοδολογία κοινωνικών ερευνών, Οργάνωση και διοίκηση μονάδων πρόνοιας ή υγειονομική πολιτική

Εξάμηνο 7ο
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Σεμινάριο τελειόφοιτων, Διοίκηση ολικής ποιότητας σε μονάδες υγείας – πρόνοιας, Διαπολιτισμικές σχέσεις – επικοινωνία, Διοικητική πρακτική σε μονάδες υγείας ή σε μονάδες πρόνοιας

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή εργασία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Από το 2004 το Τμήμα συμμετέχει με τη συνεργασία του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων του ΤΕΙ Μεσολογγίου σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με αντικείμενο την Ιστορική Δημογραφία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.