Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής | ΤΕΙ Καβάλας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στην εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας της βιομηχανικής πληροφορικής με έμφαση στους τομείς: εγκατάστασης, ασνάπτυξης, ελέγχου του υλικού πληροφοριακών συστημάτων των βιομηχανικών παραγωγικών μονάδων. Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της εφαρμογής της επιστήμης και της τεχνολογίας της Βιομηχανικής Πληροφορικής με έμφαση στους τομείς της ανάπτυξης, εγκατάστασης, ελέγχου και επιτήρησης λογισμικού και υλικού πληροφοριακών συστημάτων βιομηχανικών παραγωγικών μονάδων.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α΄ Εξάμηνο
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η.Υ., Μαθηματικά Ι, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Διακριτά Μαθηματικά, Τεχνική της Έκφρασης, Εισαγωγή στην Πληροφορική

Β’ Εξάμηνο
Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, Λογικά Kυκλώματα, Ποιοτικός Έλεγχος, Βασικά Αγγλικά, Τεχνολογία Παραγωγής, Τεχνικές Προγραμματισμού ή Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Μαθηματικά ΙI ή Μαθηματικά για τεχνολόγους ΙΙ

Γ’ Εξάμηνο
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Μαθηματικά ΙΙΙ , Εισαγωγή στην Tεχνολογία Λογισμικού, Ψηφιακά Συστήματα , Aλγόριθμοι – Δομές Δεδομένων

Μαθήματα Επιλογής (1)
Aρχές Διοίκησης Eπιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ

Δ’ Εξάμηνο
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Σήματα και Συστήματα , Μικροεπεξεργαστές Ι , Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες, Αγγλική Τεχνική Ορολογία

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Κύκλος 1: Πληροφορική Παραγωγής
Ηλεκτρονικά Ισχύος

Κύκλος 2: Επιστήμη Υπολογιστών
Διαδικτυακός Προγραμματισμός Ι

Κύκλος 3: Εκπαίδευση στην Πληροφορική
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική και Διδακτική

E’ Εξάμηνο
Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού, Γραφικά Yπολογιστών, Δίκτυα Υπολογιστών Ι, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Επιχειρηματικοτητα Ι, Μικροεπεξεργαστές ΙΙ, Νοήμονα Συστήματα

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και επιλογής

Κύκλος 1: Πληροφορική Παραγωγής
Βιομηχανικά Συστήματα ΗΕ, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

Κύκλος 2: Επιστήμη Υπολογιστών
Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογισμών, Διαδικτυακός Προγραμματισμός ΙΙ

Κύκλος 3: Εκπαίδευση στην Πληροφορική
Διδακτική της Πληροφορικής

ΣΤ’ Εξάμηνο
Λειτουργικά Συστήματα και Προγραμματισμός, Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, Τεχνητή Νοημοσύνη και Λογικός Προγραμματισμός, Επιχειρηματικοτητα ΙI

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και επιλογής

Κύκλος 1: Πληροφορική Παραγωγής
Ηλεκτρονικά Κινητήρια Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Κύκλος 2: Επιστήμη Υπολογιστών
Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων, Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα, Γλώσσες Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές

Κύκλος 3: Εκπαίδευση στην Πληροφορική
Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Εκπαίδευση από Απόσταση και Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Ζ’ Εξάμηνο
Τεχνολογία Συστημάτων Βασισμένων σε Υπολογιστές, Προστασία και Ασφάλεια Δικτύων, Διαχείριση Τεχνικών Εργων, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Γερμανικά

Μαθήματα Επιλογής

Κύκλος 1: Πληροφορική Παραγωγής
Ρομποτική, Τηλεματική, Ενσωματωμένα Συστήματα

Κύκλος 2: Επιστήμη Υπολογιστών
Κρυπτογραφία και Προστασία Δεδομένων, Τηλεματική, Ενσωματωμένα Συστήματα

Κύκλος 3: Εκπαίδευση στην Πληροφορική
Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Τηλεματική, Εκπαιδευτική Χρήση Διαδικτύου-Ανάκτηση Πληροφοριών

Η’ Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία , Πρακτική Aσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων

α) Πληροφορικής,
β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
γ) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης,
δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
ε) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
στ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
ζ) Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
η) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων,
θ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.