Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων | ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου των γεωπονικών και βιολογικών επιστημών στον ειδικό τομέα της εφαρμογής τους στην παραγωγη΄φυτικών και ζωικών αγροτικών προϊόντων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλον και την υγεία του καταναλωτή.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ανόργανη Χημεία, Μαθηματικά, Πληροφορική Ι, Φυσική, Μορφολογία Φυτών

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Γενική Οικολογία, Πληροφορική ΙΙ, Οργανική Χημεία – Βιοχημεία, Αργομετεωρολογία, Φυσιολογία Φυτών

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Συστηματική Βοτανική, Ανατομία Αγροτικών Ζώων, Εδαφολογία, Γεωργική Οικονομία, Μικροβιολογία, Γενική Ζωολογία & Εντομολογία

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Γενική Φυτοπαθολογία, Γενετική, Γενική Γεωργία, Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων, Θρέψη Φυτών

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά
Επιλογής υποχρεωτικό από Ομάδα Α’

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ειδική Φυτοπαθολογία, Ειδική Ζωολογία & Εντομολογία, Βιολογική Ειδική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά
Επιλογής υποχρεωτικό από Ομάδα Α’, Επιλογής υποχρεωτικό από Ομάδα Γ’

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Νομοθεσία Περιβάλλοντος και Βιολογικών Προϊόντων, ’ρδευση Φυτών, Ζιζανιολογία & Βιολογική Ζιζανιοκτονία

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά
Επιλογής υποχρεωτικό από Ομάδα Β’, Επιλογής υποχρεωτικό από Ομάδα Β’, Επιλογής υποχρεωτικό από Ομάδα Γ’

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διασφάλιση Ποιότητος και Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων, Βιολογική Φυτοπροστασία, Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά
Επιλογής υποχρεωτικό από Ομάδα Β’, Επιλογής υποχρεωτικό από Ομάδα Β’, Επιλογής υποχρεωτικό από Ομάδα Β’

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Εξάμηνη Πρακτική άσκηση.

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (Ομάδα Α’) (επιλογή 2 από 4 μαθήματα)
Βιομετρία, Προστασία & Βελτίωση Εδαφών, Χερσαία Οικοσυστήματα, Υδροβιολογία

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (Ομάδα Β’) (επιλογή 5 από 10 μαθήματα)

Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία, Βιολογική Λαχανοκομία, Βιολογική Δενδροκομία και Αμπελουργία, Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Ανάλυση Τοξικών Ουσιών, Βιολογική Ιχθυοκομία, Υγεία Ζώων & Περιβάλλον, Ανακύκλωση Αγροτικών Παραπροϊόντων και Αποβλήτων, Βιολογική Διατροφή Ζώων, Βιολογική Μελισσοκομία

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (Ομάδα Γ’) (επιλογή 3 από 6 μαθήματα)

Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτική Κοινωνιολογία, Τεχνικο-οικονομική Ανάλυση, Ξένη Γλώσσα (Ορολογία)

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και με την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν: Στον δημόσιο τομέα-σε υπηρεσίες, σε τράπεζες, στο Υπουργείο Γεωργίας, σε συνεταιρισμούς, σε επιχειρήσεις και σε βιομηχανίες τροφίμων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.