Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων | ΤΕΙ Ιονίων νήσων

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Τεχνολογίας μουσικών οργάνων έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη τεχνολογία κατασκευής και συντήρησης των μουσικών οργάνων. Το τμήμα παρέχει τεχνολογική αλλά και μουσική παιδεία για την άσκηση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων στο επάγγελμα του κατασκευαστή και συντηρητή ακουστικών και ηλεκτρικών μουσικών οργάνων, χορδιστή και συντηρητή πιάνων, ηχολήπτη, τεχνικού ηλεκτρονικών μέσων αναπαραγωγής και επεξεργασίας του ήχου, κ.α.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθηματικά Φυσική – Κυματική Πληροφορική Ι Ηλεκτροτεχνία Δομικά Στοιχεία Μουσικής Ι
Προαιρετικά Μαθήματα Αγγλικά Ι

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά , Ηλεκτρονικά , Πληροφορική ΙΙ, Δομικά Στοιχεία Μουσικής ΙΙ, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Προαιρετικά Μαθήματα Αγγλικά ΙI

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Ψηφιακή Τεχνολογία & Μουσική Ι, Τεχνολογία Πολυμέσων, Ιστορία Μουσικής Ι, Οικονομική Επιχειρήσεων
Προαιρετικά Μαθήματα Αγγλικά ΙII

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ψηφιακή Σύνθεση Ήχου, Τεχνολογία υλικών, Ηλεκτροακουστική, Ηλεκτρονικά Συστήματα Ήχου, Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου
Προαιρετικά Μαθήματα Αγγλικά ΙV

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ηχοληψία Ι, Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων Ι, Ψηφιακή Επεξεργασία Ομιλίας, Ιστορία Τέχνης, Ψηφιακή Τεχνολογία & Μουσική ΙΙ, Ιστορία Μουσικής ΙΙ, Δίκ. Επιχ/σεων – Πνευ/κά Δικ/τα,
Προαιρετικά Μαθήματα Αγγλικά V

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ηχοληψία ΙΙ, Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων ΙΙ, Μεθοδολογία της Διδασκαλίας , Μουσική Παραγωγή, Ακουστική – Οργανολογία Ι, Αγγλικά – Ορολογία
Προαιρετικά Μαθήματα Αγγλικά VI

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ηχοληψία ΙΙΙ, Τεχνολογία μουσικών Οργάνων ΙΙΙ, Αρχιτεκτονική & Ηχητική Σχεδίαση, Μουσική Θεάματος, Ακουστική – Οργανολογία ΙΙ, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Μουσική και Κοινωνία

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Ασκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει ποιοτικά και αποτελεσματικά τα ακόλουθα:

 • Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και χόρδιση Πληκτροφόρων.
 • Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Εγχόρδων.
 • Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Νυκτών.
 • Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Πνευστών ξύλινων.
 • Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Πνευστών χάλκινων.
 • Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Κρουστών.
 • Παραγωγή αναλώσιμων για την επισκευή και συντήρηση Μουσικών Οργάνων.
 • Ηχοληψία.
 • Μετρήσεις και πιστοποίηση προδιαγραφών ακουστικών και ηλεκτρικών
 • Μουσικών Οργάνων.
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και συμμετοχή σε μελετητικές ομάδες για την ίδρυση, λειτουργία, κατασκευή, ή επέκταση μονάδων Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας, και Μουσικής Παραγωγής.
 • Ως Σύμβουλοι εκδόσεων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις εμπορίας υλικών και προϊόντων Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής, εργαλείων και εξοπλισμού γενικότερα που χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς της Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής.
 • Λειτουργία πάσης φύσεως ειδικών εργαστηρίων ή επιχειρήσεων ειδικών δραστηριοτήτων, σχετικών με την Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψία και Μουσικής Παραγωγή.
 • Ανάπτυξη τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους για την κατασκευή οργάνων, υλικών και εξοπλισμού Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής.
 • Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.