Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ Ιονίων νήσων

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιανουαρίου 2011

Το περιεχόμενο σπουδών του καλύπτει το αντικείμενο της Οργάνωσης Διοίκησης & Διαχείρισης Επιχειρήσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την προετοιμασία στελεχών τα οποία θα επανδρώσουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής αγαθών ή σε αυτόν της παροχής υπηρεσιών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α’ Εξάμηνο
Μικροοικονομική, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορική Ι, Μαθηματικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά Μαθηματικά

Β’ Εξάμηνο
Μικροοικονομική, Διοικητική Λογιστική, Οργανωτική θεωρία & Συμπεριφορά, Πληροφορική II, Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αρχές Αστικού Δικαίου

Γ’ Εξάμηνο
Οικονομική της Διοίκησης, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (M.I.S.), Χρήμα και Τράπεζες, Αρχές Εργατικού και Εμπορικού Δικαίου

Δ’ Εξάμηνο
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Αρχές Μάρκετινγκ, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Παραγωγής, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ε’ Εξάμηνο
Επιχειρησιακή Έρευνα, Φορολογική Λογιστική, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Έρευνα Αγοράς, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Δημόσιες Σχέσεις
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από τα 2 το 1) Τεχνικές Πωλήσεων, Ανάλυση Κεφαλαιαγοράς & Χρηματαγοράς

ΣΤ’ Εξάμηνο
Διοικητική Δεοντολογία, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Θεσμοί και Λειτουργία της Ε.Ε., Αγγλικά Ορολογία I
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από τα 2 το 1) Τεχνικές Πωλήσεων, Ανάλυση Κεφαλαιαγοράς & Χρηματαγοράς

Ζ’ Εξάμηνο
Εφοδιαστική (Logistics) , Διοίκηση Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου, Μεθοδολογία, Έρευνας – Σεμινάριο, Αγγλικά Ορολογία II
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από τα 2 το 1) Επιχειρηματικότητα, Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

Η’ Εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.