Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς | ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιανουαρίου 2011

Το Τμήμα «Προστασία και Συντήρηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων, με έδρα τη Ζάκυνθο, έχει ως στόχο, να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις, ώστε ως επιστήμονες να είναι ικανοί τόσο να διαχειρίζονται και να προστατεύουν την πολιτισμική μας κληρονομιά, όσο και να συντηρούν και να αποκαθιστούν έργα τέχνης και αρχαιότητες. Τα σύγχρονα θεωρητικά μαθήματα και η εφαρμοσμένη έρευνα εξασφαλίζουν στους φοιτητές την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, η οποία τους καθιστά ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Η ποιότητα σπουδών διασφαλίζεται επίσης από την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, την επαρκή θεωρητική και πρακτική άσκηση των φοιτητών, τις συνεργασίες και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με συναφή τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, τη δημιουργίας θερινών σεμιναρίων σε ελληνική και ξένη γλώσσα και την οργάνωση διεθνών συνεδρίων για τη διαρκή παρακολούθηση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών εξελίξεων Η διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην τοπική κοινωνία, επιτυγχάνεται με την οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και τη σύναψη συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις. Η παρουσία του Τμήματος «Προστασία και Συντήρηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» είναι ιδιαιτέρως σημαντική στη διεθνώς ραγδαίως εξελισσόμενη θεωρία και πρακτική στο ζήτημα της προστασίας των πολιτισμικών κιβωτών του παρελθόντος. Κύρια αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για την προστασία και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Αυτόν το στόχο καλύπτει η παροχή στους φοιτητές αφ’ενός θεωρητικής παιδείας στην Τέχνη και στον Πολιτισμό και αφ’ετέρου εφαρμοσμένων γνώσεων στην τεχνολογία συντήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η παρεχόμενη εκπαίδευση στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση, ανάδειξη και συντήρηση του πολιτισμικού πλούτου. Με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους τόσο για την επιστημονική, όσο και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α εξάμηνο
Γενικές Αρχές Χημείας
Ιστορία Πολιτισμού Ι
Ιστορία της Τέχνης Ι
Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων και μνημείων
Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα Ι Α
ισθητική

Β εξάμηνο
Γενικές αρχές και μεθοδολογία
Ιστορία Πολιτισμού ΙΙ
Ιστορία της Τέχνης ΙΙ
Γενικές Αρχές Φυσικής
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Πολιτισμού και την Κοινωνιολογία
Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα ΙΙ

Γ εξάμηνο
Πολιτισμική Διαχείριση Ι
Φυσικοχημεία – Ειδικά Θέματα Ι
Συντήρηση Χάρτου Ι
Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
Ιστορία Υφάσματος
Πλαστική – Εκμαγεία

Δ εξάμηνο
Πολιτισμική Διαχείριση ΙΙ
Φυσικοχημεία – Ειδικά Θέματα ΙΙ
Εισαγωγή στην Επικοινωνία
Τεχνολογία πολιτισμικού λογισμικού
Επίδραση της Δύσης στη γλώσσα
Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων Ι
Στοιχεία Φυσικής και Πολιτισμικής

Ε εξάμηνο
Συντήρηση Πέτρας ΙΙ
Συντήρηση Τοιχογραφιών Ι
Συντήρηση Φορητή Εικόνας Ι
Επιστήμη Υλικών
Συντήρηση Χάρτου ΙΙ
Συντήρηση Ζωγραφικών έργων ΙΙ

ΣΤ εξάμηνο
Συντήρηση Πέτρας ΙΙ
Συντήρηση Υφάσματος Ι
Συντήρηση Φορητής Εικόνας ΙΙ
Συντήρηση Ξύλου
Συντήρηση Τοιχογραφιών ΙΙ

Ζ εξάμηνο
Ανάδειξη πολιτισμικής κληρονομιάς
Διαχείριση Μουσείων
Συντήρηση Κεραμεικών – Γυαλιού – Χρωματιστών Υαλοπινάκων
Συντήρηση Ξύλου ΙΙ
Συντήρηση Υφάσματος ΙΙ
Συντήρηση Ψηφιδωτού
Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων

Η εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Ο πτυχιούχος του Τμήματος «Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς» που εκπαιδεύεται για :
την αναγνώριση, ανάδειξη και διαχείριση των πολιτισμικών κειμηλίων του παρελθόντος και την τεχνική αποκατάσταση και συντήρησή τους, απασχολείται επαγγελματικώς στα ανωτέρω πεδία είτε ως στέλεχος Δημοσίων ή Ιδιωτικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας τις σχετικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.