Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας | ΤΕΙ ΘΕσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Οι σπουδές στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, οργάνωσης, διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών, καθώς και των μέσων καταγραφής της γνώσης, με έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Καλύπτουν επίσης μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εισαγ.Στη Βιβλ/μια – Ειδη Βιβλιοθηκων, Ιστορια Βιβλιοθηκων, Ιστορια Ελλην.Τυπογραφ, Κοινωνιολογια Της Εκπ/Σης-Εκπ/Ση Κοιν/Ση, Οπτικοακουστικα Μεσα Ι, Εισαγωγη Στην Τεχνολογια Των Πληροφοριων, Εισαγωγη Στη Θεματικη Επεξεργασια Υλικου, Αγγλικα Ι

Μαθήματα Επιλογής
Γαλλικα Ι, Γερμανικα Ι

2o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ελληνικες Γενικες Πηγες Πληροφορησης, Ξενες Γενικες Πηγες Πληροφορ., Επεξεργασια Κειμενου, Ελληνικη Λογοτεχνια Ι, Οπτικοακουστικα Μεσα ΙΙ , Ιστορια Γραφης, Περιγρ. Καταλογογραφηση Ι, Αγγλικα ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής
Γαλλικα ΙΙ, Γερμανικα ΙΙ

3o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Περ.Καταλογογραφηση ΙΙ, Ταξινομικα Συστηματα Ι, Ελληνικη Λογοτεχνια ΙΙ, Επιστημη Της Πληροφορησης, Αυτομ. Διοικητικων Υπηρεσιων Βιβλιοθηκης, Νομοι Και Βιβλιοθηκες, Αγγλικα ΙΙΙ

Μαθήματα Επιλογής
Γαλλικα ΙΙΙ, Γερμανικα ΙΙΙ

4o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Περ.Καταλογογραφηση ΙΙΙ, Ταξινομικα Συστηματα ΙΙ, Θεματικη Ευρετηριαση Ι, Παγκοσμια Λογοτεχνια Ι, Αναπτυξη Και Διαχειριση Συλλογης, Βιβλιοθ/κες Εφαρμογες Η/Υ Ι, Αγγλικα ΙV

Μαθήματα Επιλογής
Γαλλικα ΙV, Γερμανικα ΙV

5o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Θεματικη Ευρετηριαση ΙΙ, Αυτομ.Βιβλ/κων Λειτουργιων, Αρχειονομια Ι, Παγκοσμια Λογοτεχνια ΙΙ, Παραγωγη Εντυπου, Διοικηση Βιβλιοθηκης, Πληρ.Κοινων.Επιστημες, Αγγλικα Για Βιβλιοθηκ. V

Μαθήματα Επιλογής
Γαλλικα Για Βιβλιοθηκ. V, Γερμανικα Για Βιβλιοθηκ. V

6o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μεθοδοι Ερευνας Για Βιβλ., Επικοινωνιες – Δικτυα, Αρχειονομια ΙΙ, Πληρ. Θετικες Εφαρμοσμ. Επιστ., Πληρ. Ανθρωπιστ.Επιστημες, Προστ. & Συντηρ. Υλικου Βιβλ/κων, Περιγρ.Καταλογογραφηση ΙV,

7o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ιστορια Ελλην. Πολιτισμου, Εξελ.Ψυχολογ.& Αναγνωστης, Αναλυση Πληρ. Συστηματων, Λογοτεχνια Για Παιδια, Δημος.Σχεσεις-Επικοινωνια, Συνθετικη Επεξεργ. Υλικου, Βιβλ/Κες Εφαρμογες Η/Υ ΙΙ, Σεμιναριο Τελειοφοιτων,

8o Εξάμηνο

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, Εξάμηνη Πρακτική Ασκηση Σε Υπηρεσίες, Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκης Με Την Εποπτεία, Του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους απασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών όλων των ειδών δηλαδή: Εθνική – Κεντρικές (Βουλής κ.λ.π.), Ακαδημαϊκές (Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Σχολικές), Λαϊκές (Δημοτικές κοινοτικές κ.λ.π.), Ειδικής έρευνας, Κέντρα τεκμηρίωσης.

Αντικείμενο της απασχόλησής τους είναι:
α) Ο καθορισμός των στόχων της βιβλιοθηκονομίας.
β) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης.
γ) Η επιλογή και η πρόσκτηση του κατάλληλου υλικού (βιβλία, περιοδικά, χάρτες, μη έντυπο υλικό, οπτικοακουστικό υλικό κ.λ.π.).
δ) Η οργάνωση του υλικού για χρήση δηλαδή η καταλογογράφηση, η ταξινόμηση και η ευρετηρίασή του.
ε) Η εξυπηρέτηση των χρηστών της βιβλιοθήκης, μέσα από την πληροφοριακή εργασία, με τη σύνταξη βιβλιογραφιών, επιτομών, ευρετηρίων κ.λ.π.
στ) Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και ομιλιών και η παρουσίαση βιβλίων, ανάλογα με το είδος και τους στόχους της βιβλιοθήκης.
ζ) Η παροχή των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και σε άλλους χώρους εκτός βιβλιοθήκης, όπως νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, εργοστάσια.
η) Η συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
θ) Η αναζήτηση πληροφοριών και η εξυπηρέτηση των χρηστών μέσα από τράπεζες πληροφοριών και βάσει δεδομένων, στον εθνικό και διεθνή χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.