Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των τουριστικών επιχειρήσεων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχές Οικονομικής Ι, Εισαγωγή στον Τουρισμό, Εισαγωγή στους Η/Υ, Οικονομικά Μαθηματικά, Στοιχεία Εργατικού Δικαίου, Αρχές Γενικής Λογιστικής, Διοίκηση Tουριστικών Eπιχειρήσεων

Εξάμηνο 2ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχές Οικονομικής ΙΙ, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Αρχές Λογιστικής Εταιρειών, Υπηρεσία Ορόφων, Εισαγωγή στην Επαγγελματική Μαγειρική, Eπιχειρησιακές Επικοινωνίες Τουριστικών Επιχειρήσεων Ι (Επεξεργασία Κειμένου), Αγγλικά Ι

Μαθήματα Επιλογής

Γαλλικά Ι , Γερμανικά Ι , Ιταλικά Ι

Εξάμηνο 3ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εργασιακές σχέσεις, Στατιστική επιχειρήσεων, Τουριστική οικονομία, Μαζική παραγωγή φαγητών, Βαr – Ποτά – Οινολογία, Αγγλικά ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

Γαλλικά ΙΙ, Γερμανικά ΙΙ, Ιταλικά ΙΙ

Εξάμηνο 4ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχές Τουριστικού Μάρκετινγκ, Τεχνική Εστιατορίου, Διεύθυνση Προσωπικού Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εμπορευματογνωσία – Προμήθειες, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Υπηρεσία Υποδοχής, Αγγλικά ΙΙΙ

Μαθήματα Επιλογής
Γαλλικά ΙΙΙ, Γερμανικά ΙΙΙ, Ιταλικά ΙΙΙ

Εξάμηνο 5ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ, ‘Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Τουριστική Νομοθεσία, Τουριστική Γεωγραφία Ελλάδος, Τήρηση Λογαριασμών Πελατών, Στοιχεία Κοστολόγησης, Αρχιτεκτονική – Εξοπλισμός Ξενοδοχείων, Αγγλικά IV

Μαθήματα Επιλογής

Γαλλικά IV, Γερμανικά IV, Ιταλικά IV

Εξάμηνο 6ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΙ, Ξενοδοχειακές εφαρμογές με Η/Υ, Τουριστική Κοινωνιολογία, Οργάνωση Συνεδρίων – Εκδηλώσεων, Ταξιδιωτικοί Οδηγοί, Προγραμματισμός – Εκτέλεση Ταξιδίων, Ψυχαγωγία – Άθληση Πελατών, Τιμολόγηση – Έλεγχος, Αγγλικά V

Μαθήματα Επιλογής

Γαλλικά V, Γερμανικά V, Ιταλικά V

Εξάμηνο 7ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συντήρηση –’Έλεγχος Ξενοδοχειακών Eγκαταστάσεων, Τουριστική Πολιτική, Τουριστική Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων, Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία, Συστήματα Κρατήσεων με Η/Υ, Σύνθεση Τουριστικού Πακέτου, Αεροπορικοί Ναύλοι – Έκδοση Εισιτηρίων, Τουριστική Ψυχολογία, Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Εξάμηνο 8ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις καθώς και ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως διοικητικά στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Ιδιαιτέρως δε, οι απόφοιτοι του Τμήματος δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:
· Στο διοικητικό τομέα ολόκληρης της τουριστικής επιχείρησης, του φορέα ή του οργανισμού που εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο, ώστε να καθοδηγούν, να επιτηρούν και να θέτουν τα πλαίσια λειτουργίας των παραγωγικών συμπλεγμάτων των παραπάνω μονάδων
• Στον παραγωγικό τομέα του εφοδιασμού όπου απασχολούνται στη διαχείριση (παραγγελία, αποθήκευση, συντήρηση και διακίνηση) υλικών και ποτών των επισιτιστικών τμημάτων και μονάδων
• Στον τομέα της παραγωγής, στον οποία δραστηριοποιούνται στη διοίκηση: δωματίων, ορόφων, τροφίμων και ποτών, συνεδριακών χώρων, καθώς και τμημάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών
• Στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων των τουριστικών επιχειρήσεων
• Στον τομέα του marketing όπου δραστηριοποιούνται στη δημιουργία, τιμολόγηση, προβολή (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση) και διάθεση των προϊόντων των τουριστικών επιχειρήσεων.
• Στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών ηλεκτρονικών συστημάτων συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προώθησης στοιχείων και πληροφοριών των τουριστικών μονάδων.
• Στον προγραμματισμό, υλοποίηση και έλεγχο του κρατικού σχεδιασμού στον τουρισμό και στις μονάδες του τουριστικού κλάδου.
• Στο συλλογικό σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη των διαφόρων μορφών τουρισμού καθώς και τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.