Τμήμα Οχημάτων | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Το τμήμα Οχημάτων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό τμήμα που λειτουργεί στην Ελλάδα σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό επίπεδο. Πρωταρχικός σκοπός του τμήματος Οχημάτων είναι η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με τεχνολογικά στελέχη, κατάλληλα για διάφορες απασχολήσεις σχετικές με τα οχήματα. Στις απασχολήσεις αυτές εντάσσονται, τόσο η παραγωγή των οχημάτων όσο και ο σχεδιασμός νέων τύπων ή καινοτομιών, ο έλεγχος, η μεθοδευμένη συντήρηση, η πραγματογνωμοσύνη και η έρευνα σχετικά με τα οχήματα. Παράλληλα, το τμήμα αναπτύσσει και ερευνητικό έργο, κυρίως σε εξειδικευμένους εφαρμοσμένους τομείς όπως π.χ. ο σχεδιασμός και η κατασκευή εξαρτημάτων οχημάτων με χρήση Η/Υ.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μαθηματικά, Γενική Χημεία, Μηχανολογικά Εργαστήρια, Μηχανολογικό Σχέδιο,

Επιλογής

Ασφάλεια Εργασίας-Προστασία Περιβ. ή Δεοντολογία Επαγγέλματος

Εξάμηνο 2ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσική Ι, Στατική, Σχεδιασμός Μηχανολ. Κατασκευων, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Προγραμματισμός Η/Υ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσική ΙΙ, Αντοχή Υλικων-Κινηματικη-Δυναμικη, Σχεδίαση με τη Βοήθεια Η/Υ (Cad), Θερμοδυναμική, Τεχνολογία Υλικών

Εξάμηνο 4ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μετάδοση Θερμότητας, Μ.Ε.Κ. Ι, Οικονομική Ανάλυση, Ηλεκτροτεχνία Οχημάτων, Μηχανική Ρευστών, Στοιχεία Μηχανών Ι

Εξάμηνο 5ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διαμορφ. Χωρις Αφαιρ. Υλικ.-Τριβολογια, Οχήματα – Κιβώτια Ταχυτήτων, Ηλεκτρονικά Συστήματα Όχημα., Τεχνολογία Μετρήσεων, Αεροδυναμική Οχημάτων
Επιλογής Διοίκηση Ποιότητας ή Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 6ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μ.Ε.Κ ΙΙ, Δυναμική Οχημάτων, Στοιχεία Μηχανών ΙI

Μαθήματα Επιλογής (3)

Εξάμηνο 7ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Οργάνωση Παραγωγής, Οχήματα II, Διαμορφ. Με Αφαιρ. Υλικού-Ειδ. Εργαλειομηχ.-Cam
Μαθήματα Επιλογής (3)

Εξάμηνο 8o

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Κλιματισμός Οχημάτων, Ηλεκτροκίνητα Οχήματα, Υδραυλικά Και Πνευματικά Συστήματα, Νέες Μέθοδοι Σχεδίασης Μεκ, Τεχνολογίες Αντιρρυπανσης, Υπολογιστική Ρευστομηχανικη, Γεωργικοί Ελκυστηρες-Οχήματα Ανώμαλου Εδάφους, Μεταλλικές Κατασκευές Οχημάτων, Οχήματα Σταθερής Τροχιάς, Δίτροχα Οχήματα, Εφαρμογές Cad & Πεπερασμένων Στοιχείων, Φορτηγά Οχήματα Και Λεωφορεία, Δυναμική Ατυχημάτων-Πραγματογνωμοσύνες, Τεχνική Και Οδική Νομοθεσία, Κοστολόγηση Και Αξιολόγηση, Διαχείριση Έργων, Οργάνωση Εργασίας Και Εργονομία

Προαιρετικά

Ξένη Γλώσσα Ι, Ξένη Γλώσσα ΙΙ, Χρήση Η/Υ, Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων, Εισαγωγή Στην Τεχνική Σκέψη, Ψηφιακά ΣΑΕ, Σιδηροδρομική, Ψηφιακή Οδοποιία, Μηχανήματα Τεχνικών Έργων, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτρικό Και Ηλεκτρονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ, Πληροφορική Και Κοινωνία, Τεχνητή Νοημοσύνη, Λογιστική-Μάρκετινγκ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.