Τμήμα Φυτικής Παραγωγής | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει Τεχνολόγους που θα αντιμετωπίζουν και θα επιλύουν γεωργικά προβλήματα που αναφέρονται στην φυτική παραγωγή.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Μαθήματα Γενικής Υποδομής: Στοιχεία Χημείας, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ανατομία – Μορφολογία Φυτών
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής: Γενική Γεωργία, Γεωργικά Μηχανήματα

2ο Εξάμηνο
Μαθήματα Γενικής Υποδομής: Εδαφολογία, Βιοχημεία, Φυσιολογία Φυτών, Υπολογιστικά Φύλλα Εργασίας- Πολυμέσα – Σεμινάριο
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής: Χειμερινά Σιτηρά Και Ψυχανθή

3ο Εξάμηνο
Μαθήματα Γενικής Υποδομής: Γενετική, Βιομετρία – Γεωργικός Πειραματισμός
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής: Γενική Δενδροκομία, Γενική Εντομολογία, Συστηματική Βοτανική, Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά – Ορολογία

4ο Εξάμηνο
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής: Γενική Λαχανοκομία, Φυλλοβόλα Οπωροφόρα Δένδρα, Γενική Φυτοπαθολογία

Μαθήματα Κατεύθυνσης:

Ομάδα Α’ Κατεύθυνση Οπωροκηπευτικών:
Αμπελουργία, Πολλαπλασιασμός Οπωροκηπευτικών Φυτών
Ομάδα Β’ Κατεύθυνση Γεωργίας:
Ανοιξιάτικα Σιτηρά & Ψυχανθή, Βιομηχανικά Φυτά

5ο Εξάμηνο
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής: Ζιζανιολογια, Γονιμότητα Εδάφους, Θρέψη Φυτού Και Λιπάσματα

Μαθήματα Κατεύθυνσης:

Ομάδα Α’ Κατεύθυνση Οπωροκηπευτικών:
Ειδική Λαχανοκομία, Μετασυλλεκτικη Φυσιολογία & Μεταχείριση Οπωροκηπευτικών Προϊόντων, Βιολογική Γεωργία

Ομάδα Β’ Κατεύθυνση Γεωργίας:
Κτηνοτροφικά Φυτά – Λειμώνες, Ειδική Eντομολογία ΦΜΚ – Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση – Γεωργική Λογιστική

6ο Εξάμηνο
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής: Ανθοκομία, Αρχές Αρδεύσεων – Αρδευτικά Συστήματα, Βελτίωση Φυτών

Ομάδα Α’ Κατεύθυνση Οπωροκηπευτικών:
Ελαιοκομία, Ειδική Φυτοπαθολογία Οπωροκηπευτικών Φυτών

Ομάδα Β’ Κατεύθυνση Γεωργίας:
Ελαιουχα & Αρωματικά Φυτά, Ειδική Φυτοπαθολογία ΦΜΚ, Αγροτική Κοινωνιολογία & Αγροτική Ανάπτυξη

7ο Εξάμηνο
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής: Γεωργική Φαρμακολογία, Βελτίωση Και Εκμετάλλευση Εδαφών

Μαθήματα Κατεύθυνσης:

Ομάδα Α’ Κατεύθυνση Οπωροκηπευτικών:
Καλλωπιστική Κηποκομία – Κηποτεχνια, Εσπεριδοειδή & Υποτροπικά Φυτά

Ομάδα Β’ Κατεύθυνση Γεωργίας:
Σποροπαραγωγή, Τεχνολογία ΦΜΚ, Αγροτική Πολιτική – Νομοθεσία, Τυποποίηση & Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων

Προαιρετικά Μαθήματα:
Αγρομετεωρολογια, Ζωοτεχνολογια, Γεωργικές Βιομηχανίες, Μελισσοκομία, Βιολογία Οπωροκηπευτικών, Μηχανήματα & Εξοπλισμός Θερμοκηπιακων Καλλιεργειών, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων – Υδρολογία, Εφαρμογές Λογισμικού Στη Γεωργία, Σύνταξη Τεχνικοοικονομικών Μελετών, Οπωροφόρα Μικρών Καρπών, Αγροβιοτεχνολογια, Εκτιμητική Φυτικού Κεφαλαίου, Απόδοση & Οικονομικότητα Γ. Μηχανημάτων, Αμπελογραφια, Τεχνολογία Αρωματικών Φυτών, Αγροτουρισμος

8ο Εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να μπορούν να αυτοαπασχοληθούν αποτελεσματικά ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολλούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς του αγροτικού τομέα. Το γνωστικό υπόβαθρο που αποκτούν τους παρέχει τη δυνατότητα να λειτουργούν αυτοδύναμα ή να συμμετέχουν σε ομάδες ανάπτυξης και εφαρμογής Τεχνολογίας, που αξιοποιείται άμεσα ή έμμεσα από τους γεωργούς, τις επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών εισροών, τους φορείς εμπορίας γεωργικών προϊόντων, τις κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες. Επίσης απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και φορείς με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των γεωπονικών επιστημών.

Ειδικότερα οι Τεχνολόγοι της Φυτικής Παραγωγής μπορούν να αξιοποιηθούν στα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες :

 • Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Οργάνωση παραγωγής.
 • Μετασυλλεκτική μεταχείριση φυτικών προϊόντων (τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση και έλεγχος ποιότητας).
 • Συγκέντρωση και διάθεση (marketing) φυτικών προϊόντων.
 • Πρόληψη και καταστολή επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από βιοτικούς (ασθένειες, έντομα, βακτήρια, ιοί, ζιζάνια) και αβιοτικούς (ξηρασία, παγετοί, παθογένεια εδαφών) παράγοντες.
 • Παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Εμπορία λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφάρμακα), πολλαπλασιαστικού υλικού και άλλων μέσων (εργαλεία – μηχανές), γεωργικές εισροές (farm inputs).
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος και εμπορία Σπόρων – Φυτών – Φυτοφαρμάκων, Λιπασμάτων και Γεωργικών εργαλείων, καθώς επίσης ίδρυση και λειτουργία εταιρείας κατασκευής.
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, διαχείριση πράσινου και καλλωπιστικών ειδών.
 • Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών μελετών.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες γεωργικού περιεχομένου.
  Διαχείριση γεωργικών οικοσυστημάτων και συστημάτων γεωργίας μειωμένων εισροών (ολοκληρωμένη και βιολογική γεωργία).
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν τεχνικές και μέσα παραγωγής, καθώς και τις επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον.
 • Παροχή γεωργοτεχνικών συμβουλών σε καλλιεργητές.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων άρδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.