Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης προς τους πελάτες της.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αρχές Οικονομικής Ι, Μαθηματικά, Εισαγωγή στους Η/Υ (Windows)
Επιλογής Στοιχεία Αστικού Δικαίου ή Στοιχεία Εργατικού Δικαίου
Προαιρετικά μαθήματα: Εισαγωγή στη θεωρία των Συστημάτων, Αγγλικά (Introduction to Marketing I)

Εξάμηνο 2ο
Μείγμα Μάρκετινγκ, Στατιστική, Αρχές Οικονομικής ΙΙ, Χρηματοικονομική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Προγραμματισμός Η/Υ (Word)
Προαιρετικά μαθήματα: Εισαγωγή στην κοινωνιολογία, Αγγλικά (Introduction to Marketing II)

Εξάμηνο 3ο
Επιχειρησιακές επικοινωνίες, Συμπεριφορά καταναλωτή, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Δημόσιες σχέσεις, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Δεδομένων (Excel)
Επιλογής Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου ή Δίκαιο της Διαφ/σης και της Προστασίας του Καταναλωτή
Προαιρετικά μαθήματα: Ελληνική Οικονομία, Αγγλικά (Introduction to Advertising)

Εξάμηνο 4ο
Αρχές Διαφήμισης, Μάρκετινγκ Λιανικού εμπορίου, Διοίκηση προσωπικού, Έρευνα Μάρκετινγκ, Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων, Δυναμικές βάσεις δεδομένων
Προαιρετικά μαθήματα: Εισαγωγή στη Ψυχολογία, Αγγλικά (Marketing Communication)

Εξάμηνο 5ο
Σχεδιασμός διαφημιστικής εκστρατείας I, Εφαρμοσμένη έρευνα στο Μάρκετινγκ, Ανάλυση Δεδομένων, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Τραπεζών
Ομάδα μαθημάτων εμβάθυνσης πωλήσεων: Τεχνική των πωλήσεων, Πωλήσεις Υπηρεσιών
Ομάδα μαθημάτων εμβάθυνσης διαφήμισης: Ανάλυση διαφημιστικών μηνυμάτων, Έντυπη και Ηλεκτρονική διαφήμιση
Προαιρετικά μαθήματα: Οικονομικοτεχνικές μελέτες, Τουριστικό Μάρκετινγκ

Εξάμηνο 6ο
Στρατηγική Μάρκετινγκ, Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ, Διεθνές Μάρκετινγκ
Ομάδα μαθημάτων εμβάθυνσης πωλήσεων: Βιομηχανικές πωλήσεις, Μάρκετινγκ Ασφαλιστικών Προϊόντων
Ομάδα μαθημάτων εμβάθυνσης διαφήμισης: Σχεδιασμός διαφημιστικής εκστρατείας II, Σύγχρονη Τεχνολογία Ι (Πολυμέσα), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Πολιτικό Μάρκετινγκ

Εξάμηνο 7ο
Διοίκηση Μάρκετινγκ, Τεχνική ανάλυση χρηματοοικονομικών προϊόντων, Σεμινάριο τελειοφοίτων
Ομάδα μαθημάτων εμβάθυνσης πωλήσεων: Τεχνικές ανάπτυξης λιανικών πωλήσεων, Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου
Ομάδα μαθημάτων εμβάθυνσης διαφήμισης: Δημιουργικό της διαφήμισης, Παρουσίαση διαφημιστικής εκστρατείας
Προαιρετικά μαθήματα: Σύγχρονη Τεχνολογία ΙΙ (Πολυμέσα), άμεσο Μάρκετινγκ

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή εργασία, Πρακτική άσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως είναι ο προγραμματισμός της έρευνας αγοράς, η έρευνα αγοράς ή ο έλεγχος αγοράς, η παραγωγή διαφήμισης και η οργάνωση εκθέσεων. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας εξελισσόμενοι, σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως καθορίζονται από το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.