Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Αποστολή του Προγράμματος Σπουδών είναι να προάγει τη δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της προσχολικής αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα όπως:

Γενικής υποδομής :
Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Στατιστική, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Προσχολική Αγωγή και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Νεοελληνική Γλώσσα, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή-Ιστορία Τέχνης, Αγωγή Υγείας, Στοιχεία ανατομίας-φυσιολογίας.

Ειδικής υποδομής :
Σύγχρονες Τάσεις προσχολικής Αγωγής, Συγκριτική Παιδαγωγική, Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία Ι, Παιδιατρική, Εξελικτική Παιδιατρική, Βρεφονηπιοκομία Ι, Βρεφονηπιοκομία ΟΙΗ, Εξελικτική Ψυχολογία βρεφικής ηλικίας, Εξελικτική Ψυχολογία νηπιακής ηλικίας, Μεθοδολογία ¨Ερευνας, Θεωρία και Μεθοδολογίας δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής Ι, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Κοινωνική Παιδαγωγική, Στοιχεία Κοινωνιολογίας της Παιδείας, Κοινωνική Πρόνοια ΙΙ.

Ειδικότητας :
Εικαστικά Ι, Εικαστικά ΙΙ, Μουσικοπαιδαγωγική Ι, Μουσικοπαιδαγωγική ΙΙ, Βρεφονηπιοκομία Ω, Παιδική Λογοτεχνία, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Μουσικοκινητική Αγωγή Ι, Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ, Θεατρικό Παιχνίδι, Κουκλοθέατρο, Παιδαγωγικό Υλικό, Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ, Ειδικη Αγωγή, Νευροφυσιολογία (Βρεφονηπιοκομία VII, Βρεφονηπιοκομία VI, Θεωρία και Μεθοδολογία δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής ΙΙ.

Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας
Διαπολιτισμική Αγωγή, Στοιχεία Δικαίου και Νομοθεσίας Ι, Στοιχεία Οικονομίας και Διαχείρησης Βρεφονηπιακών Σταθμών, Οργάνωση και Διοίκηση Παιδικών Σταθμών, Στοιχεία Δικαίου και Νομοθεσίας ΙΙ και Κοινωνική Πρόνοια Ι.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, στη διδασκαλία και εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη δυνατότητα να ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες

– με τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία χώρων για βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας,

– με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία μαθημάτων παιδαγωγικής,

– με τον σχεδιασμό, οργάνωση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την ολόπλευρη ανάπτυξη και αγωγή των βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας,

– με τη στήριξη και την παροχή υπηρεσιών των οικογενειών, αλλά και της κοινότητας μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων προγραμμάτων στήριξης και συνεργασίας,

– με ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την εξέλιξη και εφαρμογή καινοτομιών στην φροντίδα και αγωγή βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας,

– με κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία εναρμονίζεται με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους ως απόρροια της εξέλιξης της παιδαγωγικής επιστήμης και ειδικότερα της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής στα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.