Τμήμα Αυτοματισμού | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των συστημάτων αυτόματου ελέγχου, στις γενικές αρχές λειτουργίας τους, αλλά και στα πλαίσια πάσης φύσεως συστημάτων, που απαντούν σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, ήτοι σε συστήματα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, πνευματικά, μηχανολογικά, χημικά, βιολογικά κ.λ.π. Έχει, επίσης, αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθηματικά Ι, Φυσική Ι, Προγραμ. Υπολογ. Ι – Εισαγ. στην Πληροφορική, Ηλεκτροτεχνία Ι, Εισαγωγή στην Οικονομία & Διοίκηση, Τεχνικές Σχεδίασης Ι , Στοιχεία Γενικής Μηχανολογίας

Μαθήματα Επιλογής

Ξένη Γλώσσα I, Εισαγωγή στους Η/Υ

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθηματικά II, Φυσική II, Προγραμματισμός Υπολογιστών II, Ηλεκτροτεχνία II, Τεχνικές Σχεδίασης II, Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι, Εφαρμοσμένη Μηχανική

Μαθήματα Επιλογής

Ιστορία του Αυτοματισμού

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθηματικά III, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι (ΣΑΕ I), Προγραμματισμός Υπολογιστών III, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά I , Αναλογικά Ηλεκτρονικά IΙ

Μαθήματα Επιλογής

Ξένη Γλώσσα II, Εφαρμ. Λογισμικών Πακέτων Σχεδιασμού

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ηλεκτρονικά Ισχύος, Μετρολογία I, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ (ΣΑΕ IΙ), Κλασικές Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά II, Τηλεπικοινωνίες

Μαθήματα Επιλογής

Εισαγωγή στην Τεχνολογική Σκέψη & Πράξη

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Έλεγχος Κίνησης, Μετρολογία II, Υδραυλικά – Πνευματικά Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Μικροϋπολογιστές , Δίκτυα Η/Υ

Μαθήματα Επιλογής

Ηλεκτρική – Ηλεκτρονική Κατασκευή

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ψηφιακά ΣΑΕ, Ρομποτική & Πλασματική Πραγματικότητα, CAD-CAM-CAE, Μικροελεγκτές, Βιομηχανική Υγιεινή – Προστασία Περιβάλλοντος, Φυσικοχημικές Διεργασίες, Διαχείριση Έργων, Ξένη Γλώσσα – Τεχνική Ορολογία

Μαθήματα Επιλογής

Ειδικά Θέματα Υδραυλ. & Πνευματ. Συστημάτων, Ειδικά Θέματα Δικτύων Η/Υ, Επιχειρηματικότητα Ι

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ευφυής Έλεγχος, Ελεγκτές – Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Στοιχ. Μηχανουργικής Τεχν. & Εργαλειομ. CNC, Έλεγχος Παραγωγικών Διαδικασιών, Ειδικά Θέματα ΣΑΕ, Σχεδίαση Κατασκευή Συστημάτων

Μαθήματα Επιλογής

Ειδικά Θέματα Ρομποτικής & CNC Εργαλειομηχ., Επιχειρηματικότητα ΙΙ

8ο Εξάμηνο

Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Αυτοματισμού συνδιοργανώνει με το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, στη Σύρο καθώς επίσης και με το Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας του AΤΕΙ Πειραιά το ακόλουθο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ)

Τίτλος: Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων.

Θεματικές Ενότητες : Διαδραστική Σχεδίαση, Βιομηχανικός Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.