Τμήμα Χρηματοικονομικής & Ελεγκτικής | ΤΕΙ Ηπείρου

Από Γ. Τσαλίκης 15 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Χρηματοικονομικής & Ελεγκτικής έχει ως αποστολή να προάγει την μετάδοση των γνώσεων της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της ελεγκτικής. Να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αστικό Δίκαιο, Γενικά Μαθηματικά, Μικροοικονομική, Πληροφορικη Ι, Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

2ο Εξάμηνο
Διοίκηση Προσωπικού, Εμπορικό Δίκαιο, Μακροοικονομική, Πληροφορική ΙΙ, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

3ο Εξάμηνο
Αρχές Μάρκετινγκ, Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και Πολιτικές, Διοικητική Λογιστική Ι (Κοστολόγηση), Στατιστική Επιχειρήσεων, Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα , Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ασφαλιστική Ασφαλιστικά Προϊόντα, Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Διοικητική Λογιστική ΙΙ (Λήψης Αποφάσεων και Ελέγχου), Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική Ι

5ο Εξάμηνο
Ασφάλειες Ζωής και Γενικές, Ασφαλιστικά Μαθηματικά ή Ποσοτική Ανάλυση στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΕΥ), Ελεγκτική Ι, Θεσμικοί Επενδυτές, Αμοιβαία Κεφάλαια, Λογιστική Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Μάρκετινγκ Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Τεχνικές Πωλήσεων

6ο Εξάμηνο
Αγγλικά Ειδικότητας, Ελεγκτική ΙΙ, Εσωτερικός Έλεγχος, Φορολογία, Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική ΙΙ

7ο Εξάμηνο
Διαχείριση Θησαυροφυλακίου, Αντασφάλιση ή Ασφαλιστικό Δίκαιο (ΕΥ), Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Διοίκηση Χρηματοοικονομικού Κίνδύνου, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων

8ο Εξάμηνο
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Κατηγορίες Κλάδων της Οικονομίας (που απασχολούν, κατά προτεραιότητα, πτυχιούχους της συγκεκριμένης Επιστημονικής Περιοχής):

Έντασης Τεχνολογίας , Έντασης Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Έντασης Ανθρώπινου Κεφαλαίου-Κεφαλαίου, Έντασης Εργασίας – Κεφαλαίου, Έντασης Εργασίας

Τμήματα/Διευθύνσεις (στην επιχείρηση/οργανισμό που απασχολούν, κατά προτεραιότητα, πτυχιούχους της συγκεκριμένης Επιστημονικής Περιοχής):

Οικονομικές υπηρεσίες, Γενική Δ/νση-Διοίκηση, Ανθρώπινοι πόροι, Marketing και Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση/Υποστήριξη πελατών, Εφοδιασμός και Προμήθειες, Πληροφοριακά συστήματα-Μηχανογράφηση , Παραγωγή , Έρευνα και Ανάπτυξη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.