Τμήμα Λογοθεραπείας | ΤΕΙ Ηπείρου

Από Γ. Τσαλίκης 15 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών στην θεωρητική και πρακτική διάγνωση για να ασχοληθούν με την αποκατάσταση του λόγου και της ακοής, με την βοήθεια των επιστημών της Βιολογίας, Φυσικής και Ιατρικής.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1o
Φωνητική, Γλωσσολογία, Γλωσσική Ανάπτυξη, Εξελικτική Ψυχολογία (Βρεφ.-παιδική-εφηβική-γήρανση), Ανατομία – Φυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου, Παιδιατρική, Αγγλικά, Αγγλικά για αρχάριους, Εισαγωγή στους Η/Υ & στη Στατιστική Π

Εξάμηνο 2o
Φωνητική Ανάπτυξη & Διαταραχές, Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές, Ψυχοφυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου, Νευροανατομία-Νευροφυσιολογία, Στατιστική για τις επιστήμες συμπεριφοράς, Εισαγωγή στην κοινωνική εργασία

Εξάμηνο 3o
Ακοολογία, Θέματα κλινικής ψυχολογίας συμπεριφορισμός, Κλιν.θέμ.Λογοπαθολογίας, Γλ.διατ.στη σχολική ηλικία-Μαθ.δυσκολίες, Κλινική Νευροψυχ., Αγγλικά, Αρχές Δικαίου

Εξάμηνο 4o
Διαγν. Θέματα Λογοπαθ., Ψυχογλωσσολογία, Αποκαταστ.Ακοολογία, Διατ. της φώνησης, Γνωστική Ψυχολογία, Κλινική άσκ., Αγγλικά, Αρχές Οικονομικής, Μεθ.έρευνας στις επιστ.συμπεριφοράς.

Εξάμηνο 5o
Διατ. της Ροής της ομιλίας(τραυλισμός), Διατ. επικοιν. Ατόμων με κρανιοπρ.ανωμαλίες, Αγγλικά, Συμπερ. Νευρολογία, Κλινική ασκ., Διαταραχές της κατάποσης-Δυσφαγία, Νευρογλωσσολογία, Νοηματική Γλώσσα.

Εξάμηνο 6o
Διατ.επικοιν.ατόμων με αφασίες & συναφείς διατ., Αγγλικά, Διατ.επικ. ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, Νευρ. Διαταρ.επικοινωνίας, Κλινική ασκ., Διατ.επικ.ατόμων με Λαρυγγεκτομή, Μαθ.διατ.-δυσλεξίες

Εξάμηνο 7o
Θέμ.Ψυχοπαθολ.:Συμβ. Στις διαταρ.επικοινωνίας, Νευρογ.Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας, Εφαρμ. Η/Υ και νέων Τεχν. στη Λογοπαθολογία, Αποκατάσταση Γνωστ.Λειτουργιών, Κλινική ασκ., Αγγλικά, Κλ. Ηθική και Δεοντολογία, Κοινωνιογλ.Διαλεκτολογία.

Εξάμηνο 8o
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

1)Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.) φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου» και απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), Μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας απασχολούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους τομείς:

  • Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.
  • Επιστημονική έρευνα και μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.
  • Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

2)Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές, κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας – Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), Μη λεκτικής επικοινωνίας – τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες δύνανται να περιλάβουν:

  • Χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων με στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
  • Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή έμμεσες, ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
  • Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης.

3)Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες τους σε άτομα με κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.

4)Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης:

  • Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας, κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς.
  • Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμόδιων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5)Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερομένων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.