Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής | ΤΕΙ Ηπείρου

Από Γ. Τσαλίκης 15 Ιανουαρίου 2011

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΛΠΜ είναι ένα πρωτότυπο στο είδος του πρόγραμμα σπουδών. Προτείνει μια μουσικολογική εκπαίδευση εστιασμένη στην ελληνική μουσική παράδοση, όπου σημαντικό μέρος επιφυλάσσεται στην πρακτική οργανοχρησίας. Συγχρόνως επιχειρεί μια καθολική θεώρηση του μουσικού φαινομένου στον χώρο και το χρόνο, ως τμήμα συνολικής κοινωνικής λειτουργίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Μουσική Θεωρία & Ρυθμολογία I, Ιστορία &Ι Πολιτισμός Ι, Οργανογνωσία – Μουσική Δεξιότητα Ι (Επιλογή Οργάνου Ι), Εφαρμογές Της Ακουστικής & Οργανοποιία, Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι, Ξένη Γλώσσα Ι

2ο Εξάμηνο
Μουσική Θεωρία & Ρυθμολογία ΙΙ, Ιστορία & Πολιτισμός ΙΙ, Μουσική Πληροφορική, Μουσική Δεξιότητα ΙΙ (Επιλογή Οργάνου ΙΙ), Στοιχεία Βυζαντινής Μουσικής – Ψαλτική, Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ, Ξένη Γλώσσα ΙΙ

3ο Εξάμηνο
Τροπική Ανάλυση Ι, Μέθοδοι Μουσικής Καταγραφής Ι, Εισαγωγή Στην Κοινωνική Θεωρία, Λόγια Δυτική Μουσική, Μουσική Δεξιότητα ΙΙΙ (Επιλογή Οργάνου ΙΙΙ), Οργανoλογία Ι (Επιλογή Οργάνου ΙV), Επιλογή Από Την ομάδα Α, Βυζαντινή Παρασημαντική Ι, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο
Τροπική Ανάλυση ΙΙ, Λόγιοι Έλληνες Συνθέτες, Ανθρωπολογική Προσέγγισητου Λαϊκού Πολιτισμού Ι, Μουσική Δεξιότητα IV (Επιλογή Οργάνου ΙΙΙ), Οργανολογία ΙΙ(Επιλογή Οργάνου ΙV), Επιλογή Από Τηνομάδα Β, Εθνομουσικολογία, Βυζαντινή Παρασημαντική ΙΙ, Ξένη Γλώσσα ΙV Ορολογία

5ο Εξάμηνο
Ζητήματα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής Ι, Ανθρωπολογική Προσέγγιση του Λαϊκού Πολιτισμού ΙΙ, Λόγια Μουσική της Ανατολής, Επιλογή Από Την ομάδα Γ, Μουσική Δεξιότητα V(Επιλογή Οργάνου ΙΙΙ), Οργανολογία ΙΙΙ (Επιλογή Οργάνου ΙV), Μουσικά Σύνολα Ι, Η Λαϊκή Μουσική Στον Ελληνικό Κινηματογράφο, Μουσικές του Κόσμου Ι

6ο Εξάμηνο
Ζητήματα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής ΙΙ, Εθνοχορολογία Χορός Ι, Μουσική Παιδαγωγική Ι, Επιλογή Από Την ομάδα Δ, Μουσική Δεξιότητα VI (Επιλογή Οργάνου ΙΙΙ), Μουσικά Σύνολα ΙΙ, Εθνογραφικό Φιλμ, Μουσικές του Κόσμου ΙΙ

7ο Εξάμηνο
Μουσική Παιδαγωγική ΙΙ, Επιλογή Από Την ομάδα E, Εθνοχορολογία Χορός ΙΙ, Μεθοδολογία Της Έρευνας, Μουσική Δεξιότητα VΙI (Επιλογή Οργάνου ΙΙΙ), Μουσικά Σύνολα ΙΙΙ, Ζητήματα Μουσικής Κριτικής, Παγκόσμια Ιστορία Χορού

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Eργασία, Εξάμηνη Πρακτική άσκηση

ακολουθία 1: οργανοποιία
ομάδα α: οικονομία οικονομική των επιχειρήσεων
ομάδα β σχέδιο γραμμικό και ελεύθερο
ομάδα γ: νομοθεσία εισαγωγή στο δίκαιο των επιχειρήσεων
ομάδα δ τεχνολογία υλικών – φυσικές και χημικές εφαρμογές
ομάδα ε: διοίκηση στοιχεία οργάνωσης και διοίκησης

ακολουθία 2: μουσική παραγωγή
ομάδα α: οικονομία στοιχεία οικονομικής ανάλυσης – τεχνολογία και οικονομία
ομάδα β ελληνική δισκογραφία
ομάδα γ: νομοθεσία δεοντολογία – νομοθετικά ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων
ομάδα δ τεχνικές ηχοληψίας και ηχογράφησης
ομάδα ε: διοίκηση μουσική παραγωγή και διοίκηση

ακολουθία 3: τεχνολογία και πολιτισμός
ομάδα α: οικονομία πολιτισμός και οικονομία
ομάδα β μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτισμός
ομάδα γ: νομοθεσία πολιτισμός και δίκαιο
ομάδα δ: ηχητικός πολιτισμός
ομάδα ε: διοίκηση πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία

ακολουθία 4: μουσική και πληροφορική
ομάδα β πολιτισμική διάσταση της τεχνολογίας – πλ. πολιτισμός
ομάδα δ ο κώδικας midi στην μουσική πληροφορική

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής έχουν κατοχυρωθεί με το υπ’ αριθμ. 119/19-5-2003 Προεδρικό Διάταγμα.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος. Ειδικότερα:

α) Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο «ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική» στα Πολιτιστικά και Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, όπου ο λαϊκός πολιτισμός αποτελεί ήδη ουσιαστική συνιστώσα του διδακτικού προγράμματος

β) Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο «ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική» στα ωδεία και μουσικά εκπαιδευτήρια κάθε είδους, στα οποία λειτουργούν τμήματα εκμάθησης λαϊκών οργάνων και λαϊκής μουσικής

γ) Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο «ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική» σε ειδικά προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο)

δ) Διδάσκει ελληνικούς χορούς σε τμήματα εκμάθησης χορών κρατικών φορέων ή πολιτιστικών συλλόγων

ε) Διδάσκει σε ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια το γνωστικό αντικείμενο «κατασκευή και συντήρηση λαϊκών οργάνων»

στ) Συμμετέχει σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και άλλων ερευνητικών Κέντρων και οργανισμών

ζ) Εξασκεί το επάγγελμα του μουσικού (ή του συντηρητή – κατασκευαστή οργάνων) στον τομέα εξειδίκευσής του

η) Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες προώθησης και προβολής του λαϊκού πολιτισμού και της ελληνικής μουσικής παράδοσης γενικότερα

θ) Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτιστικές πολιτικές και διοργανώνει μουσικές εκδηλώσεις με θέμα την ελληνική μουσική

ι) Ασκεί εξειδικευμένη εργασία ως στέλεχος εκδοτικών οίκων, δισκογραφικών εταιριών, ραδιο-τηλεοπτικών σταθμών και φορέων διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών

ια) Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ και των πολυμέσων στον χώρο της μουσικής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.