Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας | ΤΕΙ Ηπείρου

Από Γ. Τσαλίκης 15 Ιανουαρίου 2011

Το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας ανήκει στη Σχολή Υγείας και Πρόνοιας. Το Τμήμα προέρχεται από τη Σχολή Νηπιοκόμων Ιωαννίνων (ΠΙΚΠΑ) που λειτούργησε στα Ιωάννινα από το 1955 έως το 1984. Κατά τη διάρκεια του 1984-1985 η Σχολή εντάχθηκε στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Το 1994 δημιουργήθηκε το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας αποτέλεσε μέρος αυτού κατά το ίδιο έτος.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Βρεφονηπιοκομία Ι, Μεθοδολογία Έρευνας, Αγωγή Υγείας, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Μουσικοπαιδαγωγική Ι

2ο Εξάμηνο
Προσχολική Παιδαγωγική, Βρεφονηπιοκομία ΙΙ, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Αισθητική Αγωγή – Εικαστικά Ι, Μουσικοπαιδαγωγική ΙΙ, Νεογνολογία

3ο Εξάμηνο
Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Ι, Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ, Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ, Μουσικοπαιδαγωγική ΙII, Εικαστικά ΙΙ, Ελληνική Γλώσσα, Στατιστική

4ο Εξάμηνο
Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων ΙΙ, Βρεφονηπιοκομία ΙV, Παιδική Λογοτεχνία Ι, Μουσικοπαιδαγωγική IV, Εικαστικά ΙΙΙ, Στοιχεία Οικονομικής, Δεοντολογία Επαγγέλματος

5ο Εξάμηνο
Βρεφονηπιοκομία V, Κινητική Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας, Γενική Παιδιατρική, Διοίκηση και Διαχείριση Β. Σ., Παιδική Λογοτεχνία ΙΙ, Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Υλικό, Παιδαγωγική & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

6ο Εξάμηνο
Παιδαγωγική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Παιδιατρική, Διαπολιτισμική Αγωγή,
Συγκριτική Παιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας, Προσχολική Αγωγή & Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Θεατρικό Παιχνίδι, Οργάνωση Β/Σ,

7ο Εξάμηνο
Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής, Ξένη Γλώσσα (Ειδικότητας), Στοιχεία Νομοθεσίας, Εργασιακές Σχέσεις, Πηλοπλαστική, Βρεφονηπιοκομία VI, Κουκλοθέατρο

8ο Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή εργασία

Προαιρετικά Μαθήματα για όλα τα Εξάμηνα Σπουδών

Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Ψυχοπαθολογία, Παιδοψυχιατρική, Κοινωνική Ψυχολογία,
Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Ξένη Γλώσσα (Ειδικότητας Ι), Ξένη Γλώσσα (Ειδικότητας ΙΙ), Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον, Πληροφορική Ι, Πληροφορική ΙΙ, Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας, Σεμινάριο τελειοφοίτων, Κοινωνική Παιδαγωγική, Προληπτική Ιατρική

Επαγγελματικά δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 523, ΦΕΚ 203/24-12-91 τεύχος Α’)

«Οι πτυχιούχοι Βρεφονηπιοκόμοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη, σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων, καθώς και Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

1. Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από 2 μηνών μέχρι εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο.

2. ‘Ιδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή Παιδικών Σταθμών.

3. ‘Ασκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους, από την εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητας τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι πτυχιούχοι απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.

6. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.