Τμήμα Λογιστικής | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η κατάρτιση των σπουδαστών τους ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηματικά, Μικροοικονομική,Εισαγωγή στους Η/Υ, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Οικονομικά Μαθηματικά,Χρηματοοικονομική λογιστική Ι

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στατιστική Επιχειρήσεων, Μακροοικονομική,Χρηματοοικονομική λογιστική ΙΙ,Εφαρμογές Πληροφορικής, Εμπορικό ΔίκαιοΈνα (1) από τα δύο (2) παρακάτω μαθήματα LN0261 Εισαγωγή στην φιλοσοφία,Εισαγωγή στην κοινωνιολογία

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενικές αρχές μάρκετιγκ ΜΕΥ,Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, Οργάνωση Λογιστηρίου, Λογιστική εταιρειών,Ένα (1) από τα δύο (2) παρακάτω μαθήματα Εργατικό Δίκαιο,Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογιστική κόστους ,Λογιστική εταιρειών ΙΙ,Εισαγ. στους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, Χρηματοδότηση επιχειρήσεων Ένα (1) από τα δύο (2) παρακάτω μαθήματα Δημόσιες σχέσεις, Δίκαιο Τεχνολογίας & Καινοτομίας,Ένα (1) από τα τρία (3) παρακάτω μαθήματα  Ιστορία της τέχνης ,Νεότερη ελληνική λογοτεχνία,Πολιτική οικονομία του περιβάλλοντος

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αναλυτική λογιστική, Κλαδική λογιστική, Φορολογική λογιστική Ι, Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα Ένα (1) από τα δύο (2) παρακάτω μαθήματα  Διοίκηση πωλήσεων,Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση επιχειρήσεων,Ένα (1) από τα δύο (2) παρακάτω μαθήματα Διεθνείς οικονομικές σχέσεις , Ιστορία της οικονομικής σκέψης

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Φορολογική λογιστική ΙΙ  Λογιστικές εφαρμογές Ι  Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων  Ανάπτυξη θεωρητικών & εφαρμ.δεξιοτήτων για την ίδρυση, οργάνωση & λειτουργία ΜΜΕ στο νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο 0 Ένα (1) από τα τρία (3) παρακάτω μαθήματα Οικονομοτεχνικές 6 Οργανωσιακή συμπεριφορά Αξιολόγηση επενδύσεων Ένα (1) από τα δύο (2) παρακάτω μαθήματα,Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης Ελληνική οικονομία

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογιστικές εφαρμογές ΙΙ Σεμινάριο τελειοφοίτων Ελεγκτική Συστήματα Διαχείρισης Επιχ/σιακών Πόρων(ERP) Σχεδιασμός, Ερευνα-Ανάλυση Δύο (2) από τα τρία (3) παρακάτω μαθήματα Διοικητική λογιστική Αποτίμηση επιχειρήσεων Χρηματιστηριακές εργασίες Ένα (1) από τα δύο (2) παρακάτω μαθήματα Business English ΔΟΝΑ Financial English ΔΟΝΑ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιακή Εργασία

Πρακτική Άσκηση

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τμήματα/Διευθύνσεις (στην επιχείρηση/οργανισμό που απασχολούν, κατά προτεραιότητα, πτυχιούχους της συγκεκριμένης Επιστημονικής Περιοχής):
Οικονομικές υπηρεσίες, Γενική Δ/νση-Διοίκηση , Ανθρώπινοι πόροι , Marketing και Πωλήσεις , Εξυπηρέτηση/Υποστήριξη πελατών , Εφοδιασμός και Προμήθειες , Πληροφοριακά συστήματα-Μηχανογράφηση , Παραγωγή , Έρευνα και Ανάπτυξη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.