Τμήμα Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Ιανουαρίου 2011

Με τον όρο εφοδιαστική εννοείται το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν στη ροή υλικών και πληροφοριών από, προς και εντός ενός οργανισμού. Η διαχείριση της παραπάνω ροής αποτελεί το αντικείμενο της διοίκησης των συστημάτων εφοδιασμού και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς της αποτελεί και μέτρο για την αξιολόγηση της πορείας του οργανισμού στο σύνολό του. Ειδικά για της επιχειρήσεις, η διοίκηση συστημάτων εφοδιασμού αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των επιμέρους διαδικασιών του εφοδιαστικού κυκλώματος (διαχείριση προμηθειών και δικτύων μεταφοράς, διαχείριση αποθεμάτων, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση υποπροϊόντων και αχρήστων κ.λ.π), στην ενσωμάτωση αυτών των διαδικασιών σε ένα οργανικό σύνολο από στόχους, στρατηγικές και πολιτικές και την ένταξη αυτού συνόλου στη συνολική στρατηγική της επιχείρησης. Επομένως η διοίκηση των συστημάτων εφοδιασμού αποτελεί μέρος της διοίκησης επιχειρήσεων και με αυτή την έννοια εντάσσεται οργανικά στην τελευταία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Mαθηματικά Ι
2 Οικονομική Ι
3 Στοιχεία Αστικού Δικαίου
4 Πληροφορική Ι
5 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
6 Αγγλικά Ι

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Μαθηματικά ΙΙ
2 Οικονομική ΙΙ
3 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
4 Πληροφορική ΙΙ
5 Στατιστική Επιχειρήσεων
6 Αγγλικά ΙΙ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
2 Χρηματοοικονομική διοίκηση και πολιτική
3 Φορολογική Λογιστική
4 Δίκαιο των εμπορικών συναλλαγών
5 Business English

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών
2 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
3 Εισαγωγή στο μάρκετινγκ
4 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
5 Εισαγωγή στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας
6Α Ευρωπαϊκή Ένωση – Θεσμοί και πολιτικές
6Β Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Στρατηγική των επιχειρήσεων και logistics
2 Διοίκηση επιχειρησιακών πόρων
3 Οργάνωση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων
4 Διοίκηση προμηθειών
5 Διοικητική Λογιστική
6Α Τεχνική των διαπραγματεύσεων
6Β Επιχειρηματικά σχέδια

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα
2 Διαχείριση αποθεμάτων
3 Συστήματα διανομής και μεταφορών
4 Πρότυπα ποιότητας και οικολογική διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
5Α Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
5Β Μεθοδολογία έρευνας

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Αποδοτικότητα και έλεγχος διαδικασιών logistics
2 Ποσοτικές μέθοδοι στη λήψη αποφάσεων
3 Εργαστήριο εφαρμογών logistics
4 Σύγχρονα θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας: μελέτες περιπτώσεων
5Α Διοίκηση έργων
5Β Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Πρακτική Ασκηση
2 Πτυχιακή Εργασια

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.