Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των δημοσίων σχέσεων, της επικοινωνιακής πολιτικής (Μ.Μ.Ε. και σχέση της επιχείρησης με την κοινωνία) και πολιτικής επικοινωνίας (Marketing Planning).

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Αρχές Οικονομικής, Ποσοτικές Μέθοδοι, Εισαγωγή στους Η/Υ, Αρχές Επικοινωνίας, Αρχές Δικαίου, Αρχές Μάνατζμεντ

2ο Εξάμηνο
Αρχές Μάρκετινγκ, Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Η/Υ, Πολιτική Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εσωτερικές Επικοινωνίες, Τεχνικές Ερωτηματολογίου και Συνέντευξης

3ο Εξάμηνο
Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία, Ιστορία Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διαφήμιση, Οικονομική της Επικοινωνίας, Διεθνείς Επικοινωνίες

4ο Εξάμηνο
Μάρκετινγκ ΜΜΕ, Κοινή Γνώμη, Κουλτούρα, Επικοινωνία, Θεσμοί και Δράσεις της Ε.Ε., Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνείς Σχέσεις, Υπερεθνικοί

5ο Εξάμηνο
Δημοσιότητα και ΜΜΕ, Νομοθεσία – Νομολογία ΜΜΕ, Δημοσκοπήσεις, Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων, Ορολογία Αγγλικά I, Ορολογία Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ρωσικά I
Ένα μάθημα επιλογής: Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (CRM), Γυναίκες και κέντρα λήψης αποφάσεων

6ο Εξάμηνο
Εφαρμοσμένες Δημόσιες Σχέσεις, Σύγχρονες Τεχνολογίες στις Επικοινωνίες, Ορολογία Αγγλικά II,
Ορολογία Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ρωσικά II
Επιλογής 1 από τα 4 μαθήματα: Εταιρική Ταυτότητα και Εικόνα, ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμός Χορηγιών, Διαπολιτιστικές Επικοινωνίες

7ο Εξάμηνο
Επικοινωνιακή Πολιτική, Επικοινωνιακός Προγραμματισμός, Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Επιλογής 1 από τα 4 μαθήματα: ΜΜΕ και Ελληνική Κοινωνία, Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Δημοσίων Σχέσεων, Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό, Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις

8ο Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές ΑπασχόλησηςΟι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις τους απασχολούνται, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνιακή πολιτική στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ενημέρωσης.
  Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων παρουσίασης και προβολής της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών και ατόμων.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προεκλογικών εκστρατειών και προγραμμάτων δημοσίων υποθέσεων για τον επηρεασμό των κέντρων λήψης αποφάσεων (Lobbying).
 • Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή της παρουσίασης του φορέα (δημοσίου, ιδιωτικού, μη κερδοσκοπικού) με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Χάραξη στρατηγικής και υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την προώθηση της εικόνας και των συμφερόντων του φορέα μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας αγοράς με στόχο τη διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του φορέα ή / και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων δράσεων και προγραμμάτων επικοινωνίας.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρισιακής επικοινωνίας.

Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων θα μπορούν να βρουν απασχόληση ως:

 • στελέχη Δημοσίων Σχέσεων σε γραφεία ή τμήματα Δημοσίων Σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
 • στελέχη σε τμήματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Διαφήμισης επιχειρήσεων του δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς τομέα. Ιδιαίτερα η απορρόφηση τους μπορεί να γίνει στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των τουριστικών επιχειρήσεων, των οργανισμών ιατρικής περίθαλψης, της φαρμακοβιομηχανίας,
 • στελέχη εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, διαφημιστικών εταιρειών, εταιρειών Έρευνας Αγοράς, εταιρειών δημοσκοπήσεων και εταιρειών πληροφορικής που ειδικεύονται στην δημιουργία ιστοσελίδων,
 • στελέχη ειδησεογραφικών οργανισμών, οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης, μη κυβερνητικών οργανισμών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και εν γένει ιδρυμάτων που προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες,
 • στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη μια διεθνή παρουσία ή βρίσκονται στο στάδιο της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους.

Επίσης οι πτυχιούχοι των Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας μπορούν να ανελιχθούν και να διαπρέψουν ως:

 • διευθυντικά στελέχη τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης, Μάρκετινγκ,διευθυντές εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, διαφημιστικών εταιριών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και φιλανθρωπικών και άλλων ιδρυμάτων, σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και σύμβουλοι επικοινωνίας σε υπουργεία, οργανισμούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές προσωπικότητες

Οι προοπτικές απασχόλησης στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων τόσο στο εγγύς όσο και το απώτερο μέλλον κρίνονται ευοίωνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.