Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να μελετούν και να σχεδιάζουν βιομηχανικά προϊόντα, να αναλύουν την αγορά και να προωθούν προϊόντα τεχνογνωσίας-τεχνολογίας. Βασικός στόχος του τμήματος Βιομηχανικού σχεδιασμού είναι η αντιμετώπιση της Μηχανικής σαν επιστήμης μέσα από την πληροφορική. Η δομή του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του τμήματος Βιομηχανικού σχεδιασμού είναι τέτοια ώστε οι πτυχιούχοι του τμήματος να αποχτούν ολοκληρωμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα που σχετίζεται με το Βιομηχανικό σχεδιασμό προϊόντων.

Προπτυχιακές Σπουδές

1o Εξάμηνο
Μαθηματικά Ι, Πληροφορική Ι, Μηχανική Ι, Γραμμικό Σχέδιο, Εισαγωγή στο Βιομηχανικό Σχεδιασμό, Τεχνολογία Υλικών

2ο Εξάμηνο
Μαθηματικά ΙΙ, Λειτουργικά Συστ. ΙΙ (UNIX), Σχέδιο ΙΙ – CAD ΙΙ, Μηχανική ΙΙ, Μηχ. Τεχν. & Σχεδ. Βιομ. Αντικ., Αρχές Γεν. Λογιστικής, Ξένη γλώσσα ΙΙ, Κινηματική – Δυναμική

3ο Εξάμηνο
Αριθμητική Ανάλυση, Στατιστική Ι, Προγρ/σμός Η/Υ C, CAD ΙΙΙ, Μέθοδοι Παραγ. Βιομ. Προϊόντων, Στοιχεία Μηχανών, Εισαγωγή στην Οργ. Παραγ., Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο
Στατιστική ΙΙ, CAM Ι, CAD ΙV, Βάσεις Δεδομένων Υλικών, Οικονομική της Διοίκησης, Αρχ. Κοστολόγησης, Προγ/σμός & Έλεγχος Παραγωγής, Οργάνωση & Διοίκηση ΒΕ Ι

5ο Εξάμηνο
Οικονομ/τεχνικές Μελ., CAM ΙΙ, CAD V, Προσομοίωση & Προτυπ. με Η/Υ, Σχεδ. & Εξελ. Λογισμικού Η/Υ, Ολοκληρωμένη Μελέτη Θέματος Ι, Εργονομία – Ανθρωπομετρία, Βιομ/κό Μάρκετινγκ

6ο Εξάμηνο
Δίκτυα Η/Υ Ι, CAM ΙΙΙ, CAD IV, Εμπειρία Συστήματα CAD – CAM, Ολοκληρωμένη Μελέτη θέματος ΙΙ, Επιχειρησιακή Έρευνα, Έρευνα Αγοράς, Τεχνητή Νοημοσύνη

7ο Εξάμηνο
Δίκτυα Η/Υ ΙΙ, Ολοκληρωμένα συστ. Παραγωγής, Ολοκληρωμένη μελέτη θέματος ΙΙΙ, Αυτόματος διαστατικ. Έλεγχος, Παράλ. Μηχανική, CAM IV

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορικής Ι, ΙΙ, Τεχνολογίας Υλικών, Μηχανικής (Αντοχής των υλικών), CAD, CAM, Μεθόδων Παραγωγής Βιομ. Προϊόντων, Συμβατικών Μεθόδων Σχεδιασμού Προϊόντων & Παραγωγής Πρωτοτύπων, Ξένων Γλωσσών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Σημειολογία, Βιομηχανικές Σχέσεις, Ασφάλεια Εργασίας, Τυποποίηση, Τεχνολογία Μετρήσεων, Διεθνές Εμπόριο, Εργονομία ΙΙ, Μέθοδοι Απεικόνισης, Ιστορία των Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Μαθήματα Πληροφορικής και Ξένων Γλωσσών

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά δικαιώματα

Έτσι, το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος συντίθεται από αλληλοσυμπληρούμενες δομικές ενότητες στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Ο προβληματισμός και η έρευνα για τη μορφή του προϊόντος (Λειτουργία, Αισθητική, Σχεδιασμός με συγκεκριμένο σκοπό).
  • Η αποτύπωση των παραπάνω και η κοινοποίηση τους στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες με τη γλώσσα του σχεδίου (Σχέδιο, Χρώμα).
  • Το σχεδιασμό επιφανειακών και στερεών μοντέλων προϊόντων (CAD – Surface and Solid Modeling).
  • Τα υλικά και οι μέθοδοι κατασκευής του προϊόντος
  • Η σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής (CAM/CIM).
  • Ο έλεγχος της μηχανικής συμπεριφοράς και η λειτουργικότητα (CAE).
  • Τα οικονομικά της σχεδίασης και παραγωγής ενός προϊόντος.
  • Σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης και διαχείρισης προϊόντων (παράλληλη μηχανική, ανάπτυξη καινοτομιών, διαχείριση γνώσεων, ταχεία πρωτοτυποποίηση κλπ.).

Οι σπουδές στο Τμήμα Β.Σ. έχουν ως στόχο την παροχή όλων εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες ώστε οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν βιομηχανικά προϊόντα και παραγωγικά συστήματα γρήγορα κι αποδοτικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.