Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του με γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της πληροφορικής, του προγραμματισμού, της τεχνολογίας-αρχιτεκτονικής των υπολογιστών και στις εφαργογές τους. Επίσης να μπορούν σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες να σχεδιάζουν, να προβλέπουν, να μεταδίδουν, να αναλύουν και γενικά να εκμεταλλεύονται την πληροφορία.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Προγραμματισμός Ι, Γραμμική Αλγεβρα, Φυσική, Ηλεκτρονική Φυσική, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2ο Εξάμηνο
Λειτουργικά Συστήματα, Προγραμματισμός ΙΙ, Δομές Δεδομένων, Μαθηματική Ανάλυση I, Πιθανότητες – Στατιστική, Συνδιαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3ο Εξάμηνο
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Τεχνολογία Λογοσμικού, Αριθμητική Ανάλυση Ι, Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ, Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Πληροφορική και Κοινωνία

4ο Εξάμηνο
Δίκτυα Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων, Μεταγλωττιστές, Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ, Μικροεπεξεργαστές-Μικροελεγκτές, Διοίκηση Επιχειρήσεων

5ο Εξάμηνο
Καταναμημένα Συστήματα, Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής I, Τεχνική Νομοθεσία & Δεοντολογία
Μαθήματα Επιλογής (1): Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού, Προηγμένες Αρχιτεκτονικές, Ανάλυση Υπολογιστικών Συστημάτων

6ο Εξάμηνο
Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής ΙΙ, Τηλεπικοινωνίες
Κατεύθυνση ΤΗΛΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων, Κρυπτογραφία
Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Επιχειρησιακή Ερευνα, Μαθηματικό Λογισμικό

7ο Εξάμηνο
Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, Τεχνολογία Πολυμέσων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
Κατεύθυνση ΤΗΛΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Δικτυακές Εφαρμογές πραγματικού Χρόνου, Τεχνολογίες Διαδικτύου
Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Ειδικά Θέματα Φυσικών Επιστημών

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Ασκηση Διάρκειας 6 μηνών

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων των προαναφερομένων Τμημάτων καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς:

α) ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.

β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

Προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη ? λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων. Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.

γ) ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ:

Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. Σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής. Επιπλέον οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν δικαίωμα:

  • Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
  • Απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.