Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄| ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 3 Ιανουαρίου 2011

Ο γενικός αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να ετοιμάσει Νοσηλευτές γενικών φροντίδων οι οποίοι να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία των ατόμων /ομάδων ή την αυτονομία των ζωτικών φυσικών και διανοητικών λειτουργιών τους, λαμβάνοντες υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εισαγωγή στη Νοσ/κή Επιστήμη, Ανατομία I, Φυσιολογία I, Ψυχολογία, Βιολογία, Μικροβιολογία, Κοινωνιολογία Υγείας
Μαθήματα Επιλογής
Ιστορία Νοσ/κης, Βιοχημεία, Εξελικτική ψυχολογία

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία II, Φυσιολογία II, Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής, Κοινοτική Νοσηλ/τική I, Παθολογία I, Φαρμακολογία
Μαθήματα Επιλογής
Παθολογική ανατομική, Συγ/φή επιστ.εργασίας, Γενετική

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Χειρουργική Νοσηλευτική I, Παθολογική Νοσηλευτική I, Παθολογία II, Χειρουργική
Μαθήματα Επιλογής
Νοσηλευτικές Θεωρίες, Δημόσια υγιεινή, Ενδονοσ. Λοιμώξεις, Αγγλικά (ορολογία)

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Χειρουργική Νοσηλευτική II, Παθολογική Νοσηλευτική II, Οικονομία Υγείας, Πληροφορική Υγείας, Βιοστατιστική
Μαθήματα Επιλογής
Διαγνωστική Νοσηλ. Προσέγγιση, Νοσ/κή Μ. Ε. Θ., Διαιτητική-Διατροφή

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Παιδιατρική-Μαιευτική Νοσηλευτική, Επαγγελματική Νομοθεσία, Νοσηλευτική Δεοντολογία, Μεθοδολογία Έρευνας, Παιδιατρική
Μαθήματα Επιλογής
Ραδιολογία-Ακτ/γία, Καρδ/γική Νοσ/κή, Ογκολ/κή Νοσ/κή, Συμβουλευτική Νοσ/κή

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, Μέθοδοι διδασκαλίας, Επείγουσα Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Διοίκηση, Περιεγχειριτική Νοσηλευτική, Ψυχιατρική
Μαθήματα Επιλογής
Νεφρολογική Νοσηλ/κή, Ορθοπ. Τραυμ. Νοσ/κή, Ανακουφιστική Φρον/δα, Αιμοδοσία

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κοινοτική Νοσηλευτική II, Γεροντολογική Νοσηλευτική, Αγωγή Υγείας, Επιδημιολογία, Σεμινάρια Νοσηλευτικής
Μαθήματα Επιλογής
Διαπολιτισμική Νοσ/κή, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Νοσηλευτική αποκατάσταση, Υγιεινή και ασφάλεια Εργασίας

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, Πτυχιακή εργασία

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τομείς άσκησης επαγγέλματος

  • Νοσοκομεία (ο μεγαλύτερος αριθμός Νοσηλευτών εργάζεται στα Νοσοκομεία) Κέντρα Υγείας
  • Υγειονομικοί και άλλοι οργανισμοί, Ι.Κ.Α., Ε.Ε.Σ., Π.Ι.Κ.Π.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., Σχολεία γενικά και παιδιών με ειδικές ανάγκες.
  • Ως αυτοαπασχολούμενοι στην κοινότητα.
  • Νοσηλευτική εκπαίδευση: Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ανάλογα των Σπουδών τους, των Πτυχίων και της συγγραφικής και ερευνητικής τους δραστηριότητος.

Επαγγελματική εξέλιξη των Νοσηλευτών

Ο Νοσηλευτής με Πτυχίο Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. στα Νοσοκομεία, εξελίσσεται σε:

  • Προϊστάμενο ενός Τμήματος
  • Τομεάρχη 4-5 Τμημάτων
  • Διευθυντή της όλης Νοσηλευτικής υπηρεσίας. (Η Νοσηλευτική υπηρεσία είναι ανεξάρτητη υπηρεσία, παράλληλη με την Ιατρική και Διοικητική υπηρεσία του Νοσοκομείου).
  • Στις άλλες μικρότερες μονάδες, όπως Κέντρα Υγείας εξελίσσεται ως τον βαθμό Προϊσταμένου.
  • Στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. ακολουθεί τη συνήθη εξέλιξη των μελών του Εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.